KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine - Merle Treufeldt

Karjäärinõustamisele pöördu, kui sul on tekkinud küsimusi:

-         Õpivõimaluste kohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

-         Karjäärisobivuse ning valitud eriala kohta

-         Edasiõppimise võimaluste kohta

-         Samuti, kui soovid testida oma isiksuseomadusi ja sobivust konkreetsel erialal

-         Või, kui vajad abi CV ning kaaskirjade koostamisel või vabade töökohtade leidmisel

Psühholoogiline nõustamine viiakse läbi individuaalse või grupivestlusena ning selle sisu on konfidentsiaalne. Nõustamisele on oodatud nii õpilased, lapsevanemad, kui ka õpetajad.

Pöördu julgesti, kui soovid rääkida:

-         Kooli ja õpitööga seonduvatest muredest

-         Stressist ja/või motivatsioonipuudusest

-         Enesehinnangust ja/või enesekehtestamisest

-         Suhetest vanemate, lähedaste või õpetajatega

-         Suhetest partneri või lastega

-         Kaotusest või leinast

-         Tervisega seonduvatest probleemidest (tähelepanuhäired, toitumishäired, keskendumisraskused, ärevus, depressioon, alkoholi ja uimastitega seonduvad küsimused)

Kindlasti küsi abi, kui märkad koolivägivalda või kannatad ise selle all. Samuti, kui märkad probleeme oma sõprusringkonnas ning soovid nõu nendega toimetulekuks.

Nõustamiseks palun aeg eelnevalt kokku leppida!

Karjäärinõustaja-psühholoog Merle Treufeldtiga saad kontakti e-posti teel

merle.treufeldt[at]hariduskeskus.ee või telefoni teel: Tel (+372) 4459465

A korpus, kabinet nr. 010


Noorte vaimse tervise portaal Peaasi.ee

Küsi nõustajalt abi kirjutades oma murest!
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine - Helke Heinmets

Õppe- ja tugiteenistuse juhataja poole võid pöörduda, kui oled mingil põhjusel sattunud raskustesse ning tunned, et Sa  hetkel ei tule toime oma probleemide lahendamisega.

Pöördu kindlasti, kui:

  • Sul on majanduslikud raskused

  • Soovid taotleda eritoetust

  • Sul on raskused õppimisega ja koolis käimisega

  • Sul on raskused kohanemisega, suhtlemisega

  • Sa vajad infot õppijat  puudutavatest seadustest või õigusaktidest

  • Sa märkad, et koolis esineb koolivägivalda või kannatad selle tõttu ise

  • Sa märkad sõltuvusttekitavate ainete tarvitamise probleeme

  • Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada

Õppe- ja tugiteenistuse juhataja Helke Heinmetsaga saad kontakti e-posti teel: helke.heinmets[at]hariduskeskus.ee või telefonidel:  Tel (+372) 444 7195, GSM (+372) 513 7388

 A korpus kabinet nr. 002


Karjääri arendamise alased viited

Abiks karjääriplaneerimisel

Õppimine Eestis

Seadustest ja rahast

Tööotsingu portaalid

Tööandjate andmebaasid kontaktide leidmiseks

Ettevõtlusest

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee