KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Toetused

Õppetoetuste liigid:

  • Põhitoetus – õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Eritoetus – õpilasele antav  rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.


Vaata lähemalt:

Õppetoetuste määramise tingimused ja kord (õppekorralduseeskirja lisa nr 4 - pdf-formaat)
Eritoetuse taotlemise kord (õppekorralduseeskirja lisa nr 5 - pdf-formaat)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele sõidukulude hüvitamise kord (pdf-formaat)

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

Eritoetuse taotlusvormid:

Õppetoetuste määramise komisjon

(kinnitatud Pärnumaa KHKse direktori käskkirjaga 26.august 2014 nr 193)

Esimees: Endla Kuura           - teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja

Sekretär: Marina Jaani           - õppekorralduse spetsialist

Liikmed:  

Helke Heinmets      - õppe- ja tugiteenistuse juhataja

Karin Torin             - vanemraamatupidaja

Tiina Kolga             - tehnikaõppeosakonna juhataja asetäitja

Eela Malk               - kutseõpetaja

Marje Kask             - kutseõpetaja

Riina Tõnsing          - teenindusõppeosakonna juhataja

ÕE esindaja

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee