KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raieteenuse tellimine Tihemetsa metskonnas

Pärnumaa Kutsehariduskeskus teavitab, et soovib sõlmida riigihanke tulemusel raieteenuse tellimise lepingu.  

  • Riigihanke nimetus: "Raieteenuse tellimine Tihemetsa metskonnas"
  • Hankemenetluse liik: Lihtsustatud korras tellitav teenus
  • Hankemenetluse viis: e-menetlus
  • Raieteenuse osutamise lepinguline aeg 01.01.2015 kuni 31.12.2016
  • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.11.2014 kell 09.00

Hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Registri e-keskkonnas
Kontaktisik: Elve Lääts, elve.laats[@]hariduskeskus.ee tel 442 7879

Alamkategooriaid

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee