AVALEHT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALEHT

 


Kursuse valmimist toetas ESF

ERIALANE INGLISE KEEL
ARVUTIERIALA
specialised English for 

E-kursuse autor: Piret Laan,
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele õpetaja


Autori Piret Laan teos pealkirjaga Erialane inglise keel on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Estonia litsents.

Creative Commonsi litsents

2011

 

 
 
Inglise keel - õpiobjekt