Dotcomwebdesign.com
Inglise keel - õpiobjekt

AVALEHT

AVALEHTERIALANE VÕÕRKEEL
Specialised English for Assemblers

 

e-kursuse autor: Piret Laan
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele õpetaja

E-kursuse loomist toetab: