Haldus
Sitemap Guestbook Mailform
Inglise keel - õpiobjekt
Location: AVALEHT

AVALEHT

E-kursuse loomist toetas ESF

ERIALANE VÕÕRKEEL EHITUSVIIMISTLEJATELE


 

E-kursuse autor: Piret Laan,
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele õpetaja


Autori Piret Laan teos pealkirjaga Erialane võõrkeel ehitusviimistlejatele on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Estonia litsents.

Creative Commonsi litsents

2011