websitetemplate.org

 
 
AVALEHT
 
 
 
 
 

AVALEHT

Õppematerjalid on mõeldud aianduserialade  riikliku õppekava järgi õppijatele erialaõpingute toetuseks.

Värvid lilleseades  - õppematerjal lähtub värviõpetuse alustest ja on seotud floristikaga.

Õppematerjali maht 0,1 õppenädalat.

 

Vormitööd - õppematerjal erinevatest vormitöödest

Õppematerjali maht 0,3 õppenädalat (sisaldab praktilisi  töid vastavalt juhendmaterjalidele)

Materjalid sisaldavad töölehti ja enesekontrolliteste.

Fotomaterjalina on kasutatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste töid.

Autor: Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, kutseõpetaja