-õpiobjekt-
 
Laupäev, 16. detsember 2017
Avaleht

Avaleht

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks metsanduse eriala kutsealase vene keele iseseisva töö tundides.

Õppematerjali loomist toetas ESF ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

 


    Õpiobjekti autor: Sirje Parrol                        

Tehniline tugi:      Janek Leppnurm, IKT spetsialist
                             Varje Tipp, haridustehnoloog

 

powered by cmsimple.dk template by cmsimple-styles.com