AVALEHT

AVALEHT

Õppematerjalid on mõeldud õmbluserialade riiklikul erialal õppijate erialaõpingute toetuseks.

Õppematerjalid lähtuvad stiili- ja värviõpetuse ning kompositsiooni üldalustest  ja on seotud kolme põhilise teemana:
„ Värv rõivastuses”
„ Värviteooriad rõivastumisel”

„ Ebaproportsionaalsed figuuritüübid ja neile sobiv rõivastus”

Iga teema lõpus on valik ülesandeid, mis aitavad läbitud materjali paremini mõista.

Materjali koostaja: Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

            

 

 

 
Rõivastus - õpiobjekt