porno sikis porno video
PRAKTIKAVÕRGUSTIKUD -HEA KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

PRAKTIKAVÕRGUSTIKUD -HEA KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

KIRJELDUS

Koostöös Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Eesti Kaubandus –Tööstuskoja Pärnu esindusega leiab Pärnumaa Kutsehariduskeskus, kui Lääne-Edela Eesti regionaalne kutseõppeasutus ,regioonis koostööaltid praktikaettevõtted seitsmes õppekavavaldkonnas . Ettevõtted kaasatakse projekti, mille eesmärgiks on parendada praktika  kestel saadavaid õpitulemusi leppides kokku kohustusliku praktika sisu ning korralduspõhimõtted.

Ühe vald-konna ettevõtted moodustavad edaspidi praktikavõrgustiku, mille toimimispõhimõtted kirjeldatakse projekti käigus. Toimub praktikavõrgustikkudesse kuuluvate ettevõtete praktik-juhendajate koolitus. Praktika monitooringuks ning võrgustikke kirjeldamiseks luuakse andmebaas. Kogutakse tagasisidet läbitud praktikatest ning korrigeeritakse vajadusel toimimispõhimõtteid. Projekti tulemustest teavitatakse üldsust ning toimub projekti lõpukonverents tulemuste esitluseks.

EESMÄRGID

Viia vastavusse õppekava nõuetega praktika läbiviimine ettevõtetes ning ühtlustada selle tase ettevõtete lõikes.

Teavitada ettevõtteid õppekava nõuetest praktika läbiviimisele ja moodustada praktikavõrgustikud.

PROJEKTI ALAMEESMÄRGID:

 • Luua toimivad praktikavõrgustikud 7 õppekavavaldkonnas
 • Tekitada elektrooniline praktikaandmebaas
 • Tunnustada praktikaettevõtted
 • Koolitada praktikajuhendajad

Viia vastavusse õppekava nõuetega praktika läbiviimine ettevõtetes ning ühtlustada selle tase ettevõtete lõikes

Teavitada ettevõtteid õppekava nõuetest praktika läbiviimisele ja moodustada praktikavõrgustikud

 

Ettevõtja! Liitu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse praktikavõrgustikuga!

Sinu edud on:

 1. Oled alati kursis praktikakorralduse ning ajakavaga
 2. Sinu antud hinnang võetakse arvesse ja on meile oluline
 3. Kool arvestab alati võimalusel Sinu praktikasoovidega
 4. Loome osapoolte vajadusi arvestava veebipõhise praktikabörsi
 5. Sul on võimalus endale valida parimat tööjõudu
 6. Sulle pakutakse võimalusi osaleda erinevates arendusprojektides
 7. Anname Sulle võimaluse tutvustada oma firmat kasutades kooli infokanaleid
 8. Aitad kaasa kutsehariduse kvaliteedi tõusule