KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Competitive Development of Schools

PKHK-s viidi ellu 2014. - 2015. õppeaastal arendusosakonna töövarjutamisprojekt "Competitive Development of Schools". 

Projekti raames toimus kokku 17 mobiilsust - 9 PKHK arendusosakonna ja tugiteenistuse töötajat käisid töövarjutamas kolleege Taani partnerkoolis EUC Nordvestsjaelland. Partnerkoolist käis vastuvisiidil 8 töötajat. Mobiilsused toimusid õppeaasta lõikes 4 grupis.

Visiitide käigus jagati valdkondlikke kogemusi kolleegidega. Taani kutseharidussüsteemis avaldas arendusosakonnale muljet õppetöö organiseerimine viisil, kus üldained omandatakse esimese õppeaasta jooksul ning õppesuuna valik on võimalik teha pärast pooleaastast õpingut. Esimese 20 nädala jooksul läbib õpilane erialasid tutvustavad ained ning kutsevalik tehakse peale sissejuhatavat perioodi.

Külastatud koolide IT lahendused ja investeeringud valdkonda olid muljetavaldavad. Lisaks võimsale IT taristule, teeb Roskilde Tehnika Kolledž arenduskoostööd Kopenhaageni ülikooliga, et välja töötada moodul õpetajate täiendkoolituseks, et toetada ja julgustada õpetajaid kasutama kaasaegseid IT vahendeid õppetöös. Mooduli läbimine saab kõigile kooli õpetajatele kohustuslikuks. Koolituse väljatöötamist ja selles osalemist rahastab kutsekool.

Muljetavaldava sisulise arendustöö, võimsate praktikabaaside ja paindliku haridussüsteemi kõrval ei jäänud märkamata ka kooli panus töötajate ja õpilaste heaolusse. Kõikide töötajate kasutuses on ergonoomilised lauad ja toolid, töötajaile on organiseeritud igal päeval tasuta puuviljad ning soodne kohv. Õpikeskkond on koostööd ja avatust soosiv – koridorides on diivanid, lauad rühmatööks, puhkenurgad, aias istumisnurgad.

Kokkuvõttes oli projekt väga edukas nii kogemuste jagamise, üksteiselt õppimise kui partnerlussuhete arendamise osas.

Projekt „Competitive Development of Schools“ sai teoks tänu Nordplus programmi rahastusele.

Nordplus Adult

Kogemuste ja heade praktikate jagamine Taani kutsekoolis.

Täiskasvanute koolituse osakonna juhataja Sirje Pauskar, täiendõppe koolitusjuht Gerli Ollino ja ärikorralduse kutseõpetaja Eela Malk viibisid NordPlus Adult projekti (NPAD-2014/10222) raames Taani kutsekoolis EUC Nordvestsjaelland. Projekt “Experiences and good practices from the Nordic countries for The Vocational Centre of Pärnu County specialists“ eesmärgiks oli tutvuda kutse- ja täiskasvanuharidusega Taanis ning saada ülevaade õppekavadest ning arendustööst antud kutsekoolis.


Täiendav artikkel on siin (pdf-dokument)European Practice for Estonian Masters

NordPlus Adult programmi projekti "European Practice for Estonian Masters" (NPAD -2013/10102) käigus viibisid PKHK kosmeetiku eriala kutseõpetaja ja kaks rätsepatöö eriala kutseõpetajat välisriikide partnerkoolides 2-nädala pikkusel õppevisiidil, mille käigus tutvuti õppekavadega, õppetöö korraldusega, töökeskkonnaga, õppematerjalidega, metoodikaga, praktika baasidega ja kohalike ettevõtetega. Projekti partnerkooliks kosmeetiku eriala kutseõpetaja õppelähetusel oli Breidholt kolledž Islandil ja rätsepatöö eriala õpetajatel Vaasa kutsekool Soomes. Õpetajad said tundma õppida teise maa kultuuri, keelt ja traditsioone ning näha erinevusi erinevate riikide vahel. Erialaselt omandati uusi ideid, meetodeid, saadi õppematerjale ja külastati koolide praktikaettevõtteid oma õpetamiskvaliteedi tõstmiseks.


Sharing Good Practices in Hairdressers and Dressmakers Study

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksuri ja rätsepatöö eriala õpetajad ja õpilased osalevad projektis, mille eesmärgiks on välja töötada koostöös Crafts Secondary School of Jelgava ja Klaipeda Dressmaking and Service Business Schooliga õppematerjalid antud erialadele. Lisaks toimub igas riigis nädalane projektikohtumine, mille käigus toimuvad erinevad töötoad, loengud ja võistlused.

Projektikohtumistest:

Klaipeda kooli projektikohtumine rätsepatöö eriala õppijatele ja õpetajatele 30.11-05.12.2014

Meie kooli rätsepatöö õpetajad Heli Sakk Hännikäinen ja Ene Jaakson viibisid nädal aega, 30.11. - 05.12.2014 Klaipedas NordPlus Adult projekti Sharing Good Practices in Hairdressers and Dressmakers Study programmmi raames koos Jelgava ja Klaipeda kutsekoolide esindajatega.

Projekti käigus juuksurieriala ja rätsepatöö eriala õpetajad ja õpilased jagavad kogemusi, õpivad juurde oma eriala spetsiifikast lähtuvalt uusi tehnikaid, oskusi ja teadmisi. Toimub kohtumine õpetajatele ja õpilastele igas projektipartneririigis, mille käigus toimuvad loengud, õpitoad ja võistlused. Lisaks töötatakse välja õppematerjal rätsepaeriala valikaine mooduli läbiviimiseks. Projekt lõpeb konverentsiga Jelgavas.

Detsembri alguses Klaipedas toimunud kohtumine oli ühendatud rahvusvahelise kutsevõistlusega „My Sea in Waves…“, millest võttis osa meie kooli rätsepa õpilane Liisa Hanvere. Peale Liisa osales võitlusel 23 võistlejat 13 koolist nii Lätist, Leedust, Prantsusmaalt. Võistlustööna valmis sirgelõikega sinisest linasest riidest suvekleit 38 numbrile ning kodutööna võttis võistleja kaasa ühe aksessuaari, mis sobiks kleidiga.

Meie rätsepatöö õpilane Liisa kolme esimese hulka ei pääsenud, kuna konkurents oli väga suur, kuid Leedu kooli direktori ning teiste võistluse korraldajate tagasiside meie neiu võistlustööle oli väga positiivne ning toonitati, et võistlustöö oli kõrgel tasemel.
Pildigalerii asub SIIN.

Jelgava kooli projektikohtumine juuksuri eriala õppijatele ja õpetajatele 23.02-27.02.2015

Kohtumise kokkuvõte asub siin 

Eesti projektikohtumine 01.-05.06.2015

1.-5. Juuni toimus Eesti projektikohtumine, kus osalesid rätsepatöö eriala õpilased Jelgava ja Klaipeda koolist. Nädal sisaldas mitmeid töötubasid rätsepatöö erialaga seotud teemadel, moedisainer Kalle Aasamäe ja peakatete disaineri Marge Iilase loengutest ning Laida Sergejeva rääkis moeshowde ettevalmistamisest ja korraldamisest.  Lisaks külastasid külalised teatrit Endla, Maarja- Magdaleena Gildi, Vuhti Maja Galeriid ja Ammende Villat. Projektikohtumine lõppes Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimunud tänupäeva raames moeshowga.

Meediakajastus - Pärnu Postimehe artiklis

Projekti käigus väljatöötatud õppematerjalid

Juuksuritele

Rätsepatöö

Loe lisa projektis osalenud juuksuri eriala õpetajate kogemuste kohta SIIN.
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee