KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Toitlustus- teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseade

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

projekt  “Toitlustus- teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseade” projekti nr 2.5.0200.08-0016

Projekti periood: 2008.- 2010. a.

Eesmärk:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niiduparki rajatud keskuses kutseõppeks vajaliku infrastruktuuri kompleksse ja kaasaegse osana on välja ehitatud toitlustus-teenindusõppeks praktikabaas ja koolil puuduvad tugistruktuurid. Väljaehitatud ruumidesse on soetatud toitlustus-teenindusõppe läbiviimiseks ning tugistruktuuride tõhusaks toimimiseks vajalikus koguses ja sortimendis õppevahendid- ja seadmed.

Loe edasi: Toitlustus- teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseade

Niidu pargi õpilaskodu ja sisustus

Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

projekt “Niidu pargi õpilaskodu ja sisustus”

projekti nr 2.5.0201.11-0068

Projekti periood: 2011 – 2012

Eesmärk:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidu pargi õppekompleksi vahetus läheduses on rekonstrueeritud kaasaja olmetingimustele vastav kuni 166-kohaline õpilaskodu koos vaba aja veetmise ja huvitegevusele suunatud ruumidega. Väljaehitatud ja rekonstrueeritud ruumidesse on soetatud kõigi ruumide funktsioneerimiseks vajalik sisustus, tehnika ja seadmed.

Loe edasi: Niidu pargi õpilaskodu ja sisustus

Auto- ja metallitöö eriala praktikabaasi seadmed

Meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ projekt „Auto- ja metallitöö erialade praktikabaasi seadmed“ nr 2.5.0201.13-007 

Läbi ajakohastatud õppekeskkonna paraneb kutseõppe kvaliteet: On plaanis hankida seadmeid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse auto – ja metallitöökojale.

Kutseõppe kvaliteedi parandamise seisukohalt on tähtsal kohal investeeringud ajakohastesse õppebaasidesse tagamaks vajalike nüüdisaegsete seadmete ja töövahendite olemasolu sh ka infotehnoloogia kaasaegse taseme. Õppekeskkonna oluline parandamine aitab tõsta kutsehariduse madalat mainet ja parandada koolituse kvaliteeti, mis on Eesti üheks olulisemaks oskustööjõu juurdekasvu piiravaks teguriks. Kool on aktiivselt asunud osalema rahvusvahelistes projektides, mille kaudu pööratakse suuremat tähelepanu töökvaliteedi ja infotehnoloogiliste võimaluste täitmisele. Järjest olulisemaks muutuvad suhted erinevate partneritega- tööandjad, kutseliidud, teised koolid, omavalitsused jne.

Kui kutseharidus ei ole piisavalt atraktiivne, tänapäevane ja kvaliteetne , siis üheks põhjuseks on kindlasti see, et kutseõppes kasutatavad õppevahendid ja –seadmed on suures osas vananenud nii füüsiliselt ja/või moraalselt ning on omakorda seotud ka kutseõppe kvaliteedi tagamisega. Samuti on kutsehariduse maine seotud õppeasutuste seadmepargiga – õppijasoovijatel ei teki kindlust, et sellistes tingimustes on võimalik head kutseõppe kvaliteeti tagada.

Projekti eesmärgiks on tõsta autotehniku, koostelukksepa ja keevitaja erialade praktilise väljaõppe kvaliteeti. Nimekiri metallitöötluseks ja autoremondiks planeeritud seadmetest:

 

1.      Metallitöökoja sisseseade:

1.1.   Sepa töökoht koos vajaliku hulga tööriistadega

1.2.   CNC juhtimisega metallitreipink

1.3.   Vesijahutusega keevitusaparaat

1.4.   Metalli kõvaduse määraja

1.5.   Keevitusmaskid -6 tk.

1.6.   Gaaskeevituse balloonikäru

 

2.      Autotöökoja sisseseade:

2.1.         Toitesüsteemide kütuserõhu tester

2.2.          Diiseltoitesüsteemi tagasivoolu mõõteanumad

2.3.          Piduritoru otste valtsimise tööriist

2.4.          Pneumomutrikeeraja (2tk)

2.5.          Momentvõtmete komplekt

2.6.          Aku ja generaatori tester

2.7.          Diagnostikaarvuti (2tk)

2.8.          Endoskoop

2.9.         Mootori õlirõhu mõõteseade

2.10.  Vaakumi ja survepump

2.11.  Padrunvõtmetekomplekt 22-50mm

2.12.  Diagnostikakaablite komplekt

2.13.  Universaalne sõiduauto diagnostikastend

 

 

HANGETE LÄBIVIIMISE PLAAN PROJEKTILE „AUTO- JA METALLITÖÖ ERIALADE PRAKTIKABAASI SEADMED“

 

Jrk nr

Hanke nimetus

Eeldatav läbiviimise aeg

Hankemenetluse liik

Eeldatav maksumus EUR, ilma km

Vastutaja

1

Autoremondiseadmete hange

Märts-Juuli 2013

Avatud hankemenetlus

5408

Jüri Puidet

3

Metallitöötlusseadmete hange

  1. Osa1, CNC juhtimisega metallitreipink
  2. Osa 2, Muud projektis kirjeldatud metalliseadmed

Märts-Juuli 2013

Avatud hankemenetlus

62 120

Jüri Puidet

3

Diagnostikaarvutite hange

Märts-Juuli 2013

Avatud hankemenetlus

1667

Jüri Puidet

4

Universaalse sõiduauto diagnostikastendi hange

Märts-Juuli 2013

Avatud hankemenetlus

20 133

Jüri Puidet

 

 

Kontakt:

Jüri Puidet

Projektijuht

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5060133

Auto- ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

projekt  “Auto – ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak ”

Projekti periood: 2011.- 2013. a.

Eesmärk:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niiduparki rajatud keskuses kutseõppeks vajaliku infrastruktuuri kompleksse ja kaasaegse osana on välja ehitatud  auto- ja metallieriala õppetöökoda koos selle tugistruktuuriks oleva autoõppe harjutusväljakuga. Väljaehitatud hoone ruumidesse on soetatud auto- ja metallitöö erialaõppe läbiviimiseks vajalikus koguses ja sortimendis õppevahendid- ja seadmed.

Loe edasi: Auto- ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee