KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Auto- ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

projekt  “Auto – ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak ”

Projekti periood: 2011.- 2013. a.

Eesmärk:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niiduparki rajatud keskuses kutseõppeks vajaliku infrastruktuuri kompleksse ja kaasaegse osana on välja ehitatud  auto- ja metallieriala õppetöökoda koos selle tugistruktuuriks oleva autoõppe harjutusväljakuga. Väljaehitatud hoone ruumidesse on soetatud auto- ja metallitöö erialaõppe läbiviimiseks vajalikus koguses ja sortimendis õppevahendid- ja seadmed.

Tegevused: 
Ettevalmistavaks tegevusteks on projekteerimine. Uus hoone ehitatakse kinnistule Niidupark 12, see ühendatakse olemasolevate tehnovõrkudega, sisustakse auto- ja metallitöö erialaõppeks vajalike õppevahenditega, korrastatakse hoone lähiümbrus. Estakaadiga sõiduõppe harjutusväljak rajatakse praeguse Niidupargi staadioni kõrval asuvale jäätmaale.

Projektikavand on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud.
Eraldatav toetus: 42 845 000 krooni

Kontaktisikud:
Elve Lääts  - direktori asetäitja finants- ja haldusalal
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Piret Koorep – projektide koordinaator
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


12.02.2010 allkirjastati projekteerimise leping OÜ EMP A&I -ga uue õppehoone ehituseks.

Projekti nr 2.5.0200.09-0048 Auto- ja metallitöö erialade praktikabaas koos seadmetega ning õppesõidu harjutusväljak mida rahastatakse "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" raames.
Eskiisprojekt peab valmima 01.03.2010, projekteerimise üldpikkuseks on planeeritud neli kuud.

Kontaktisik:
Andrus Simberg- projektijuht
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee