KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Noortele töötutele

Edukalt lõppenud Pärnumaa projektid juhatavad tööjõuturule grupi väljaõppinud aednikke ja ehituspuuseppi

Novembrikuust alustasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas aianduse kutseõpet 10 noort ja palkmajaehituse kutseõpet 12 noort vanuses 16-29. Tegemist on noortega, kes ei tööta ja on ainult põhiharidusega või  on katkestanud põhihariduse omandamise 2010/2011 õppeaastal või varem.

Õppekavad ja õppeperiood:

1.     Projekt „ Palkmaja ehitaja kutseõpe Pärnumaalt". Ehituspuusepa (palkmaja ehitaja) õppekava kestvus on 1 aasta (40 õppenädalat), millest 12 õppenädalat moodustab praktika töökeskkonnas. Palkmajaehituse õppekava läbinud õpilane omandab kvalifitseeritud ehituspuusepa (palkehitusmeistri) eriala ning omab teadmisi ja oskusi töötamiseks palkmajade ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes. Õppekorraldusest täpsemalt. Tutvu õppekavaga.

2.     Projekt „Kombineeritud aiandusalane kutseõpe põhihariduse omandanud või põhihariduseta töötutele Pärnumaal". Aedniku (abiaednik) õppekava kestvus on 1 aasta (40 õppenädalat), millest 27 õppenädalat moodustab praktika töökeskkonnas. Aianduse õppekava läbinud õpilane omandab kvalifitseeritud abiaedniku eriala,  omab teadmisi taimede paljundamise ja pookimise kohta, oskab sooritada praktilisi aiatöid, teab, kuidas kasutada aiatöömasinaid ning kuidas hoida korras aiatööriistu. Õppekorraldusest täpsemalt. Tutvu ka õppekavaga.

Loe edasi: Noortele töötutele

Praktikavõrgustikud

 

Praktikavõrgustikud - hea koostöö ettevõtetega http://www.hariduskeskus.ee/projekt/

Koostöös Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Eesti Kaubandus –Tööstuskoja Pärnu esindusega leiab Pärnumaa Kutsehariduskeskus, kui Lääne-Edela Eesti regionaalne kutseõppeasutus ,regioonis koostööaltid praktikaettevõtted seitsmes õppekavavaldkonnas . Ettevõtted kaasatakse projekti, mille eesmärgiks on parendada praktika  kestel saadavaid õpitulemusi leppides kokku kohustusliku praktika sisu ning korralduspõhimõtted. 

Ühe vald-konna ettevõtted moodustavad edaspidi praktikavõrgustiku, mille toimimispõhimõtted kirjeldatakse projekti käigus. Toimub praktikavõrgustikkudesse kuuluvate ettevõtete praktik-juhendajate koolitus. Praktika monitooringuks ning võrgustikke kirjeldamiseks luuakse andmebaas. Kogutakse tagasisidet läbitud praktikatest ning korrigeeritakse vajadusel toimimispõhimõtteid. Projekti tulemustest teavitatakse üldsust ning toimub projekti lõpukonverents tulemuste esitluseks.

Osaoskus on ameti alus

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ pojekt nr 1.3.0102.13-0449 „Osaoskus, karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskusest on ameti aluseks.

Projekti kestus: 01.02.2013- 01.02.2015           

Sihtrühm:

- noored (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk-, või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures;

- vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötud vanemad, kelle tööturule sisenemist toetatakse.

Sihtregioon: Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa

Projekti peaeesmärk on sihtrühma koolitamine läbi karjäärinõustamise ja kutseala valiku toetamise ning õppeprotsessi ja töökohapraktika.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

 • ·         Pärnu- Viljandi- Läänemaal ja kogu Eestis on tööhõive saanud 20  noort töötut ja /või varem mitteaktiivset inimest, kes on teadlikud ja kasuavad mitmesugusid paindlikke töö- ja õppevorme.
 • ·         Pakutavad karjääriteenused  ning osaoskusõpe, mis toetab õpi-, töö- ja pereelu on riskigrupi noortele teadlikum ja kättesaadav ja aitab tööeluks paremini ette valmistada (või omatakse valmidust) ja karjääri teadlikult kujundada.
 • ·         Grupis ja/või individuaalseid õppevõimalusi otsitakse, leitakse ja pakutakse õppijatele vastavalt karjäärinõustamise tulemustele kutseõppemoodulite kohaselt.
 • ·         Riskigrupi noored on omandanud töö-ja õpieluks vajalikud teadmised  töökeskkonna-ohutuse ja tööseadusandluse, majanduse ja ettevõtluse, suhtlemise ja  klienditeeninduses.
 • ·         Riskigrupi noored on saanud kutsealase töö praktilise kogemuse ning omandanud erialast baasteadmisi.

Planeeritud sihtgrupi arv kokku on 45 inimest, nii mehed kui ka naised.

Projekt viiakse ellu koostöös sotsiaalpartneritega Pärnu-, Viljandi- ja Läänemaalt. Projekt „Osaoskus on ameti alus“ kestab 2015. aasta veebruarini ja selle aja sees võetakse vastu kuni kolm gruppi, ametialased oskused peaks omandama kokku vähemalt 45 inimest, kellest projekti lõppedes vähemalt kolmandik on leidnud töö ja ülejäänud on avastanud endas edasiõppimise motivatsiooni. Projekti „Osaoskus on ameti alus“ kaudu õppimine erineb tavalisest kutsekooli astumisest. Siin võib õpilane katsetada, mis amet talle sobib ja kui valitud eriala pole meelepärane, võib jooksvalt uued valikud teha.

Projekti töörühmad
Esimene töörühm alustab 2013. aasta septembris, teine 2014. aasta veebruaris ja viimane 2014 aasta augustis.

Projekti tegevused
Kõik sihtgrupi liikmed alustavad 2-päevasest sissejuhatavast avaseminarist (nn kohanemislaagrist), seejärel toimuvad grupi- ja sotsiaalnõustamised. Need noored, kes on 16-24-aastased, pole omandanud eriala või ei soovi töötada õpitud erialal, läbivad esmalt karjäärinõustamise, mille tulemusena koostatakse karjääriplaan.

Enne karjääriplaanis määratud koolitusele suunamist läbivad noored 10-päevase tööpraktika erialal, mida soovivad õppima minna. Tööpraktika ettevõttes aitab otsustada, kas valitud eriala noorele sobib.

Kõik noored läbivad grupitundides tööeluks vajalikud üldõppemoodulid, valivad karjäärispetsialisti soovitust mööda ja praktikakogemuse põhjal erialamoodulid ja sooritavad erialal koolipraktika.

Paralleelselt õpingutega osalevad nad tööklubis, tutvuvad elektroonse nõustamisprogrammi ja töö- ja praktikaprogrammiga. Projektis osalejad saavad ka ise teha ettepanekuid koolituste teemade ning loengute osas, mis tunduvad neile olulised tööellu integreerumiseks.

Seejärel lähevad 10-päevasele tööpraktikale ettevõttes, mis lõpeb praktikaaruande esitamise ja kaitsmisega.

Kõigile gruppidele toimub projektiperioodi jooksul üks ühine õppepäev, millest võtavad lisaks noortele õppuritele osa kutseõpetajad ja praktikajuhendajad ning nõustajad, koolitajad.

Sihtgrupile toimub grupiprotsesse käsitlev 2-päevane seminar. Projekt lõpeb kokkuvõtva ühisseminariga 2015 aasta veebruaris.

Soodustused ja toetavad teenused
Projektis õppivatele noortele makstakse stipendiumi
õppetundide ja praktikapäevade ajal 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust arvestusega 0,1 eurot kilomeeter kodust kooli ja praktikale ning tagasi sõiduks.  Samuti varustatakse õppurid õppe-ja praktikategevusteks vajalike väikevahendite ja jaotusmaterjalidega. Noorte tööpraktika juhendajaile ettevõttes makstakse  juhendamistasu.


Tutvu võimalustega www.hariduskeskus.ee ja www.facebook.com/AlustameAmetist.

Registreerumiseks õppijana kasuta linki: http://bit.ly/12DzBFM

Kontakt ja lisainfo: projektijuht Mare Raid, tel. 56 257 560,
e-post:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VANKeR programmi ülevaade

VANKeR programmi eesmärk on "E-õppe arendamine kutsehariduses". Programmi täpse kirjelduse leiate siit. Programmi raames töötatakse kutsekoolides välja 1111 õppenädala mahus e-kursuseid ja 520 interaktiivset õpiobjekti. Pärnumaa Kutsehariduskeskus on programmi partner.
Programmi kood: VANKeR 1.1.0502.08-0009

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi PKHK) on e-kutsekoolide konsortsiumi liige ning kõigil PKHK õpetajatel on võimalus osaleda VANKeR programmi sisutootmise protsessis ja osaleda koolitustel. Projektijuht PKHK-s on Varje Tipp.

VANKeR programmi kodulehekülg on aadressil http://portaal.e-uni.ee/vanker.

VANKeR programmi sisutootmise taotluse saab esitada aadressilt http://www.e-ope.ee/taotlused. Sisutootmise taotluse esitamiseks tuleb portaali sisse logida ID-kaardiga.

Valminud õpiobjektid ja e-kursused leiate E-õppe Arenduskeskuse repositooriumist. Täpse otsingu tegemiseks valige vasakust menüüst "OTSING"

Tänaseks on e-VÕTI ja VANKeR programmi kaudu e-kursuseid ja õpiobjekte loonud alljärgnevad PKHK õpetajad:
 1. Allan Lorents
 2. Endla Kuura
 3. Anu Laas
 4. Reet Parik
 5. Sirje Parrol
 6. Ruth Leping
 7. Monika Limberg
 8. Kristi Lorents
 9. Rita Pillisner
 10. Heli Sakk Hännikäinen
 11. Elmar Kaldmäe
 12. Kristel Sepp
 13. Sirje Tamm
 14. Anne Metsmaa
 15. Tiina Tamm
 16. Marje Kask
 17. Värdi Soomann
 18. Kaja Hiie
 19. Malle Raudoja (Kallus)
 20. Varje Tipp
 21. Janek Leppnurm
 22. Andrus Simberg
 23. Õnne Ennussaar
 24. Maie Jesjutina
 25. Ene Jaakson
 26. Erna Gross
 27. Ly Kukk
 28. Kristi Raidla
 29. Heidi Ahman
 30. Janne Ojala
 31. Sirje Aigro
 32. Piret Laan
 33. Lembit Miil
 34. Mart Ronk
 35. Karin Luts

 

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee