KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Praktikavõrgustikud

 

Praktikavõrgustikud - hea koostöö ettevõtetega http://www.hariduskeskus.ee/projekt/

Koostöös Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Eesti Kaubandus –Tööstuskoja Pärnu esindusega leiab Pärnumaa Kutsehariduskeskus, kui Lääne-Edela Eesti regionaalne kutseõppeasutus ,regioonis koostööaltid praktikaettevõtted seitsmes õppekavavaldkonnas . Ettevõtted kaasatakse projekti, mille eesmärgiks on parendada praktika  kestel saadavaid õpitulemusi leppides kokku kohustusliku praktika sisu ning korralduspõhimõtted. 

Ühe vald-konna ettevõtted moodustavad edaspidi praktikavõrgustiku, mille toimimispõhimõtted kirjeldatakse projekti käigus. Toimub praktikavõrgustikkudesse kuuluvate ettevõtete praktik-juhendajate koolitus. Praktika monitooringuks ning võrgustikke kirjeldamiseks luuakse andmebaas. Kogutakse tagasisidet läbitud praktikatest ning korrigeeritakse vajadusel toimimispõhimõtteid. Projekti tulemustest teavitatakse üldsust ning toimub projekti lõpukonverents tulemuste esitluseks.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee