KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Comenius

SA Archimedes hariduskoostöö keskus kutsub õpetajaid ja haridustöötajaid taotlema Comeniuse programmi stipendiumi osalemaks 1-6 nädala pikkustel Euroopa riikides toimuvatel täienduskoolituskursustel. Kursused on aineõpetust toetavad, praktilisi klassitööoskusi, tehnikaid ja metoodikat tutvustavad.

Loe edasi: Comenius

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas, pakub rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.

Loe edasi: Leonardo da Vinci

Nordplus

Enam kui 120 miljoni krooni suuruse rahastuga Põhja- ja Baltimaade ühine haridusprogramm Nordplus hõlmab praktiliselt kogu haridusvaldkonda, elukestvat õpet ning alus-, kesk- ja kõrgharidust. 2008. aastast käivitunud programmi eesmärk on tugevdada hariduskoostööd ning luua laialdased võimalused hariduse saamiseks ja täiendamiseks Põhja- ja Baltimaades. Hariduskoostöö vallas on tegu unikaalse programmiga, sest kõik riigid panustavad sellesse vastavalt fikseeritud osamäärale SKT-st. Mobiilsust, projekte ja võrgustikke toetavale programmile saavad taotlusi esitada haridusasutused ja elukestva õppe organisatsioonid.

Loe edasi: Nordplus

Grundtvig

Koolitusstipendiumid täiskasvanuhariduse pakkumisega seotud isikutele - sh täiskasvanute koolitajad ja sellise koolituse eest vastutajad - et osaleda täiendkoolitustel Euroopas. Grundtvigi toetus võib katta elamis-, reisi-, kindlustus-, viisa- ja osavõtutasu kulud.

Täpsema info ja taotlusvormid www.hkk.ee/grundtvig.

Lisainfot saate alati küsida ja ise järele uurida tel: 696 2433 või e-posti aadressil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

MISA

http://www.meis.ee/konkursid

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10.06.1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutus kannab nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Loe edasi: MISA

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee