KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Nordplus

Enam kui 120 miljoni krooni suuruse rahastuga Põhja- ja Baltimaade ühine haridusprogramm Nordplus hõlmab praktiliselt kogu haridusvaldkonda, elukestvat õpet ning alus-, kesk- ja kõrgharidust. 2008. aastast käivitunud programmi eesmärk on tugevdada hariduskoostööd ning luua laialdased võimalused hariduse saamiseks ja täiendamiseks Põhja- ja Baltimaades. Hariduskoostöö vallas on tegu unikaalse programmiga, sest kõik riigid panustavad sellesse vastavalt fikseeritud osamäärale SKT-st. Mobiilsust, projekte ja võrgustikke toetavale programmile saavad taotlusi esitada haridusasutused ja elukestva õppe organisatsioonid.

Nordplus raamprogramm koosneb neljast moodulist:

Nordplus Junior – kooliharidus (põhikool ja gümnaasium)
Nordplus Higher Education – kõrgharidus
Nordplus Adult – elukestev õpe, täiskasvanuharidus
Nordplus Horizontal – toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.
Lisaks kuulub Nordplusi alla keele- ja kultuuriprogramm, mis Baltimaadele ei laiene.

Programmi koduleht: http://www.nordplusonline.org/eng

Eestikeelset programmi tutvustust saab lugeda ka siit

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee