KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Haridusjuhtide õppelähetus

Haridusjuhtide õppelähetus "Kutseõpe kui riigi hariduse ja majanduse alustala"

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) avalike suhete juht osales märtsikuus Archimedes Euroopa elukestva õppe programmi haridusjuhtide õppelähetusel “Kutseõpe kui riigi hariduse ja majanduse alustala” Tšehhi Vabariigis Poděbrady linnas. 

Kogu õppelähetuses osalejate grupp oli laiapõhjalise esindatusega, kuhu kuulusid erinevatest riikidest erinevate tasandite juhid: koolijuhid, osakonnajuhatajad, juhtivõpetajad, projektijuhid jt. Erinevate riikide kogemusest tasuks Eestis üle võtta praktikajuhendajate tasustamise boonussüsteem ettevõttes nii nagu seda tehakse Saksamaal ja Taanis, et säiliks huvi praktikant ettevõttesse võtta ja teda juhendada. Paljudel juhtudel, jääb praktikant edaspidi tööle just samasse ettevõttesse. haridusjuhtide õppelähetusel “Kutseõpe kui riigi hariduse ja majanduse alustala” Tšehhi Vabariigis Poděbrady linnas. 

Kindlasti on väga hea ja Eestil tasuks edaspidi kaaluda nö õpilase pearahasüsteemi nii nagu Islandil ja Taanis, kus koole rahastatakse lõpetajate arvu põhiselt. Eesti puhul tõusis esile ainulaadne akrediteerimise süsteem, kus koolide välishindamisele on kaasatud  ettevõtete/töömaailma esindajad. Samuti vääris tähelepanu PKHK arendav koostöö praktikaettevõtetega ehk praktikaettevõtete tunnustamise süsteem.

Õppelähetusel osalemine andis teadmise ja arusaamise, et kõik kutseõpetajad peaksid töötama ka vastavates ettevõtetess nii nagu nt Portugalis ja Inglismal.  Sellisel juhul kui kutseõpetaja ei tööta osalise koormusega ettevõttes, siis nad ei saa antud eriala õpetada.

Kogemustevahetus osalejatega ja õppelähetuse korraldajaga andis väga palju kontakte erinevates riikides ning kokkuleppeid jätkata arendavat koostööd erinevate rahvusvaheliste projektidega.


Meediakajastus: http://www.parnupostimees.ee/2750742/haridusjuhid-arutlesid-tsehhis-kutseoppe-teemadel

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee