KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Noortevahetus Dare to Care

Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr EE-31-E39-2013-R3, leping nr 13-168 "Dare to Care".

26.04.-03.05.2014 toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Dare to Care" Pärnumaal, mille koordinaatoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Projektis osales ühtekokku 30 noort ja 6 grupijuhti Eestist, Hollandist, Türgist, Gruusiast ja Armeeniast.

Noortevahetus viidi läbi koostöös PKHK projektipartneritega Richter Hollandis, Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi Türgis, Armenian Progressive Youth Armeenias ja Colorful House Gruusias. Projekti keskseks teemaks oli vähemused, igal päeval keskenduti erinevatele aktuaalsetele vähemusgruppidele ja nende kaasamisele - sh koolikiusamise ohvrid, seksuaalvähemused, teise emakeelega noored, puuetega noored, rassism. Noortevahetuse raames omandasid projektis osalenud noored teadmisi kultuurilistest erinevustest - multikultuurses keskkonnas viidi läbi mitteformaalse õppe meetodeid kasutades temaatilised töötoad, vestlusringid, näidendid, grupitööd, väljasõidud. Projektiperioodi käigus külastati Omakeskust Tallinnas. Projekti suhtluskeeleks oli inglise keel, mis andis võimaluse noortele parandada ja arendada oma võõrkeele oskust. Läbi kaasatuse tegevuste elluviimisel, suurenesid noorte sotsiaalsed oskused ja toimetulek.

Vaata projekti pildigaleriid: https://plus.google.com/photos/108468774132347423005/albums/6036196217156040513?authkey=CKqSyt3Hw8W_dQ

Vaata projekti videotutvustust: https://www.youtube.com/watch?v=SvvNbk7B6XU

Vaata projekti läbi Armeenia osalejate silmade: http://apy.am/?p=5458

Vaata osalejate projekti tagasiside näidendeid: www.youtube.com/watch?v=cJ6bOmVx5cQ www.youtube.com/watch?v=v8aqa63Mp-g

Projekti rahastas programm Euroopa Noored.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee