KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Kogemused Meistrilt Meistrile

Lähetusprojekt nr 22-3.4/432 "Kogemused Meistrilt Meistrile" 2013/2014. õ-a.

Lähetusprojekt "Kogemused Meistrilt Meistrile" oli suunatud tehnikaõppeosakonna puidu- ja metallitöötlemise valdkonna kutseõpetajatele. Projekti raames osales 4-nädalasel õppelähetusel partnerkoolis EUC Nordvestsjaelland Taanis kutseõpetaja Lembit Miil 2013. a augustis-septembris.

Koostöös partnerkoolidega Cesis Professional School Lätis ja Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France Prantsusmaal stažeerisid sihtriigis puiduvaldkonna kutseõpetajad Urmas Ailt, Janek Suu ja Margus Kasekamp. Projekti eesmärgiks oli õppida partnerkooli baasil õppetöö arendamist; tutvuda õppetöö korraldusega ja vahetada kogemusi; külastada regiooni tähtsamaid ettevõtteid, mis on õpilastele praktikabaasideks; võrrelda õpetamismetoodikat ja partnerkoolide praktikakorraldust; lihvida erialast võõrkeele oskust, suurendada rahvusvahelist koostööd. Projekti kaudu toimus kogemuste vahetamine kolleegilt kolleegile. Projekti tulemusena omandati uusi tehnikaid, õpetamismetoodikaid, pedagoogilisi oskuseid, teadmisi partnerkoolide õppe- ja paraktikakorraldusest.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee