KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks

Pärnumaa KHK-e õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi Leonardo da Vinci programmi õpirände projekti „Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks“ 2014/15 õppeaastal 

Õpirändeprojekti raames suunatakse Soome praktikale Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tehnikaõppeosakonnast 13 õpilast.

Ehitusvaldkonnast II kursuselt (2 õpilast ehitusviimistleja ja 2 õpilast ehituspuusepa erialalt - Kotka linna Etelä-Kymenlaakson Ametikooli.

Kokemäkile Sataedu kooli ehitusvaldkonnast II kursuselt (3 õpilast kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialalt) ja metalli valdkonnast (2 õpilast keevitaja ja 2 õpilast koostelukksepa erialalt).

Järvenpääle Keuda kooli palkmajaehitaja erialalt 2 õpilast, kes õpivad PKHK-s üheaastasel kutseõppel.

ALANUD ON KANDIDEERIMINE PROJEKTI! - vaata kandideerimistingimusi SIIN!

Vastuvõtvad partnerid:

  1. Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto (Etelä-Kymenlaakso Vocational College) www.ekami.fi
  2. Keuda Group Vocational education and training http://www.keuda.fi/portal/international_keuda/
  3. Satakunnan koulutuskuntayhtymä http://sataedu.fi/fi


Praktikalähetuse periood on palkmaja eriala õpilastel 21 kalendripäeva (3 nädalat). Ehitusviimistleja, ehituspuusepa, kivi- ja betoonkonstruktsioonide, koostelukkseppade ning keevitaja erialal 35 kalendripäeva (5 nädalat).

Ajaliselt on praktikal 6 õpilast palkmaja ehitaja, koostelukksepa ja keevitaja erialalt märts-aprill 2015.a. Teised 7 õpilast on praktikal aprill-mai 2015.a., ehitusviimistleja, ehituspuusepa, kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialadelt. Kõik praktikad toimuvad samal perioodil, mis on kooli õppekavas planeeritud ettevõttepraktika sooritamise aeg.

Õpirände ajal on õpilasel võimalik tutvuda teises keskkonnas uute töövõtete ja erinevate juhendajatega. Suureneb praktiliste töö- ning koostööoskuste hulk, mis kinnistavad kodukoolis omandatud teooriat ja varasemaid praktikaid. Tänu silmaringi avardumisele välispraktika käigus on koolilõpetajad oskuslikumad ja innovaatilisemad korraldamaks oma tulevast töö- ning õppekarjääri. Välisriigis praktika sooritanud õppurid on altimad ja julgemad minema tööle lisaks koduriigile ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Praktika sooritavad õpilased õpirändes oleku vältel Soome Vabariigi Kotka, Kesk-Uusimaa piirkonna ning Satakunta ehitus- ja metalliettevõtetes.

Projektijuht

Pille Nurmberg

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kabinet: D204

Mob: 5133153


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee