KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Gruusia projekt

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

Viljakas koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel toimus perioodil 2007-2009 projekti „Toetame Gruusia kutsehariduse arengut“ elluviimisel. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel. 

SA Innove projektitaotlus “Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II” sai juulis 2011 heakskiidu ja rahastamise EV Välisministeeriumilt. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti informatsioon:

Periood: Oktoober 2011 - Oktoober 2013

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4 11415 Tallinn, Estonia,

Tel. +372 699 80 80

Kontaktisik: Lea Orro,  Juhatuse liige

Projektijuht: Aili Kõiv, Projektijuht

Projekti partnerid Eestis:  Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja 8 kutseõppeasutust

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teaduministeerium ja Gruusia Kvaliteediagentuur (the Georgian National Centre for Educational Quality Enhancement), kelle esindaja osaleb projekti juhtgrupi töös.

Projekti kasusaajad (beneficiaries:) 8 Gruusia pilootkooli (VET colleges/centres), kes osalevad ka arendustegevustes.

Loe edasi: Gruusia projekt

Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks
Koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Gruusia-Eesti kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel algas juba 2007 aastal. Seejärel viidi ellu kaks arengukoostöö projekti Gruusia kutsehariduse toetuseks. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel.

Loe edasi: Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee