KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Head suhted lastega

Registreeri koolitusele!

Aeg:
04.06.2018 kell 17.00-20.15
Sihtrühm: lapsevanemad, noortega tegelevad isikud.
Maht: 4 akadeemilist tundi

Eesmärk:

Anda ülevaade praktilistest kasvatusmeetoditest. Kuidas mõista lapsi/ noori ning milline on edukas koostöö lastega?

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
teab eduka kasvatustöö põhitõdesid.
omab empaatilise suhtlemise oskusi.
oskab lahendada erinevaid juhtumeid karistust ning lubamist kasutamata.

Kursuse teemad:
1. Laste/noorte käitumise mõistmine.
1.1. Tähelepanu, võim,  kättemaks, küündimatus – kui lapse käitumise eesmärgid.
2. Laste abistamine halva käitumise korral.
2.1.Halva kätumise äratundmine.
2.2. Põhitõed kasvataja käitumiseks.
3. Kaitsmine, poputamine, allasurumine, üleolek-alaväärsussuhe.
3.1.Ebaefektiivsete kasvatusvõtete äratundmine ja mõju lapse arengule.
4. Lapsed ja virtuaalne maailm.
4.1.Küberkiusamise vahendid.
4.2. Küberkiusamise ohvrid ja kiusajad.
4.3. Tavariskigrupid ja sekkumiste võimalused.
5. Lastega/noortega suhtlemise nippe. Juhtumite analüüsimine.
5.1. Last ja noort toetavad kasvatusvõtted.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 30 eurot/in.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitaja:
Karin Luts, Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal. Käesoleval ajal täiendab ta ennast psühhoteraapia alal. Töötanud õpetaja ja juhendajana, koolitajana Eestis ja Keenias. Alates aastast 2000 on tema huviks olnud nõustamine.
Koolitusjuht: Gerli Ollino 445 1968; 501 4291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee