KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hispaania keel algajatele (tase A1)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 03.10-07.12.2017 kell 17.00-19.15 (korraga 3 ak. tundi), T ja N.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Keelehuvilised, kes soovivad õppida kõnelema maailma üht enimräägitavat keelt.

Eesmärk: Anda osalejale teadmised, et koolitatav saaks/ oskaks:
- aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema ümbrust ning lihtsamatest lausetest;
- suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;
- küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata (nt tänaval, kohvikus, poes);
- kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
- kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita ankeeti (isikuandmed).

Maht:
60 tundi
Õpiväljundid: koolituse läbinu oskab:
* ennast hispaania keeles tutvustada, küsida vestluskaaslase nime;
* enda päritolu, vanust, elukutset, huvisid, elukohta, perekonda, tegevusi lühidalt kirjeldada;
* teha tellimuse restoranis/ baaris, küsida/ juhatada teed tänaval, sooritada oste poes/ turul;
* vastata/ teha telefonikõne;
* kasutada hispaaniakeelseid numbreid, küsida/ öelda kuupäeva, kellaaega, enda jt vanust, aadressi;
* paluda/ pakkuda abi;
* kirjeldada enda/ teiste välimus, iseloomu;
* kirjeldada enda ümbrust - kooli, kodu, tänavat, linna, maad.

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus (2 tundi)
• tähestik ja hääldusreeglid
2. Tervitamine (6 tundi)
• tervitamine ja enda tutvustamine
• teise inimese tutvustamine
• rahvuste ja maade nimetused
• telefoninumber ja aadress
• numbrid 1-20
• sinatamise ja teietamise kombestik Hispaanias
3. Perekond (6 tundi)
• perekonna esitlemine/ tutvustamine
• enda isikuandmete tutvustamine
• kellaaja küsimine, numbrid 21-5000
• Hispaania peretraditsioonid
4. Töö (6 tundi)
• igapäevarutiin
• nädalapäevad
• töö: koht, amet, ajagraafik
• hispaanlaste harjumuslik ajagraafik
5. Kodu (8 tundi)
• kodu/ maja/ korteri kirjeldamine
• mööbli- ja majapidamisesemed
• hotellibroneeringu tegemine
• elamutüübid Hispaanias
6. Söömine (8 tundi)
• tellimuse tegemine restoranis/ baaris
• vabaaja tegevused
• kuulutuse/ teate kirjutamine
• tüüpilised Hispaania ja Ladina-Ameerika toidud
7. Linn (8 tundi)
• ühistransport, pileti ostmine
• juhiste küsimine ja andmine
• kodukoha kirjeldamine
• Hispaania linnad
8. Sõpradega väljas käimine (8 tundi)
• kohtumise kokku leppimine telefoni teel
• ettepaneku vastu võtmine või keeldumine
• teate jätmine
• iseloomu ja välimuse kirjeldamine
• noorte hispaanlaste ja ladinaameeriklaste vaba aeg
9. Sisseostud (8 tundi)
• šoppamas käimine
• värvid
• riietusesemete kirjeldamine
• võrdlemine
• Hispaania ja Ladina-Ameerika linnad ja kultuur

Maksumus: 340€/ in.
Grupi suurus: miinimum 7 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektor: Kristel Teearu, Tallinna Pedagoogikaülikool (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja).

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee