KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Suguvõsauurimise algkursus

Registreeri kursusele!

Aeg: planeerimisel 2012, kell 17.00-20.15 (paus 15 min.)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.8//12, Pärnu
Sihtrühm ja eesmärk: Kursus on mõeldud neile, kes on alustamas suguvõsauurimist ning soovivad omandada algteadmisi vajalikest allikatest, nendega töötamisest, gooti kirjast ja töö vormistamisest. Peamine eesmärk on sugupuu koostamine, st sugulussuhete otsimine.
Maht: 20 tundi 

Koolituse teemad: 
1) Suguvõsauurimise alustamine
• Mida on seni uuritud (genealoogia ajalugu)
• Koduste andmete kasutamine, intervjueerimine
• Allikakriitika, kalender
• Terminid ja tingmärgid, töö vormistamine
• Abistavad andmebaasid
• Kirjandus
2) Uurimise eesmärk ja korraldus
• Eri uurimissuunad
• Andmete kogumine ja haldamine
• Töö väljundid
• Isikuandmete kaitse
3) Haldusjaotus eri aegadel, kohanimed
4) Arhiivimaterjalid
• Avalikes arhiivides
 Kirikuraamatud
 Hingeloendid
 Vallaliikmete nimekirjad
 Väeteenistuse materjalid
 Maarevisjonid
• Asutustes, kogudustes
 Kirikuraamatud
 Perekonnaseisudokumendid
 Majaraamatud
5) Uurimine tänapäevast mineviku suunal
6) Uurimine minevikust tänapäeva suunal
7) Gooti kirja õpe

Kursuse hind: 90 eurot
Läbiviija: Fred Puss, Eesti Isikuloo Keskus 
Lisaks: Kursusest osavõtu eeldus on interneti kasutamise oskus elementaartasemel. Enamus perekonnaloo uurimiseks kasutatavatest arhiiviallikatest on digitiseeritud ning kättesaadavad ainult interneti kaudu (tasuta). Seega eeldab suguvõsa uurimine tegelikult minimaalset arvutikasutamise oskust ja võimalust. Loengutes käsitletakse ka teoreetilist osa, vormistust ning allikaid väljaspool arhiive, mida ei saa kätte interneti kaudu, seega on kursusest kindlasti kasu ka huvilistel, kes arvutit ei valda, kuid tihti on just suguvõsauurimine toonudki inimesed arvuti juurde ning tänapäeval eeldab põhiallikate kasutamine juba arvuti kasutamist.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 445 1968;
501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee