KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Pagari tehnoloogia jätkukursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.10- 20.11.17.
Ajakava:
E 09.10.2017 kell 15.30-20.00 ruum B207 (6 akadeemilist tundi) Sissejuhatus, pagari tehnoloogia, tööohutus ja seadmed koolitaja Terje Jürgens
T 10.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Lihtpagaritoodete valmistamine koolitaja Helina Kruusmaa
E 16.10.2017 kell 14.00-20.00 ruum B140 (8 akadeemilist tundi) Rukkitaignast toodete valmistamine koolitaja Terje Steinberg
T 17.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine koolitaja Terje Jürgens
E 23.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine koolitaja Terje Jürgens
T 24.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Pärmileht- ja kihilistest pärmitaignast toodete valmistamine koolitaja Terje Steinberg
E 30.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Pärmileht- ja kihilistest pärmitaignast toodete valmistamine koolitaja Terje Steinberg
T 31.10.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Kringlite, struudlite ja stritslite valmistamine koolitaja Helina Kruusmaa
E 06.11.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Kringlite, struudlite ja stritslite valmistamine koolitaja Helina Kruusmaa
T 07.11.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Mure- ja liivataignast toodete valmistamine koolitaja Terje Jürgens
E 13.11.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Lehttaignast toodete valmistamine koolitaja Terje Steinberg
T 14.11.2017 kell 15.30-19.15 ruum B140 (5 akadeemilist tundi) Rasvaküpsetised koolitaja Terje Jürgens
E 20.11.2017 kell 15.30-20.00 ruum B140 (6 akadeemilist tundi) Lõputöö, tagasiside kursusele koolitaja Helina Kruusmaa
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
• Erialase hariduseta töötavad pagarid
• Aegunud kogemustega/oskustega valdkonna inimesed
• Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia algõppe koolituse läbinud õppijad
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: pagari tehnoloogia algteadmised, riigikeele oskus
Maht: 70 tundi

Õpiväljundid:
Koolitusega taotletakse, et õppija planeerib oma tööd, töötab iseseisvalt, valmistab pagaritooteid toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ja osaleb meeskonnatöös.
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagaritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpitut lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;

Koolituse teemad:
1.Auditoorne töö  - 6 tundi
Sissejuhatus, pagari tehnoloogia 5 tundi
Tööohutus ja seadmed 1 tund
2. praktiline töö – 64 tundi
• Lihtpagaritoodete valmistamine, 5 tundi.
 Batoonsaiad
 Kuklid
• Rukkitaignast toodete valmistamine 8 tundi
 Kuklid
 Leivad
 Koorikleivad
 Näkileivad
 Karask
• Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine  10 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
• Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine 10 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
 Croissant
 Viinisaiake
• Kringlite, struudlite,  stritslite valmistamine 10 tundi
 Erinevate täidiste valmistamine
 Toodete vormimine
 Pumati ja puistetega kaunistamine
• Mure- ja liivataignast toodete valmistamine 5 tundi
 Lahtised pirukad
• Lehttaignast toodete valmistamine  5 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
• Rasvaküpsetised 5 tundi
• Lõputöö, tagasiside kursusele. 6 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele.
Kursus lõppeb praktilise tööga. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagaritoote.
Hindamiskriteerium: õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagaritoote. Valib pagaritöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.

Läbiviijad:
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Terje Steinberg – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Helina Kruusmaa - PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; alustatud õpinguid Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee