KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale

Registreeri koolitusele!

Aeg: 02.11-30.11.2017. Koolituspäevad 02.11, 03.11, 06.11, 09.11, 13.11, 16.11, 20.11, 23.11, 27.11 ja 30.11.2017
Toimumise koht: Esimesed kaks koolituspäeva 02.11 ja 03.11 toimuvad Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ning edaspidi alates 06.11 toimuvad tunnid Pärnu Haigla Õendus- ja hoolduskeskuses Ravi tn. 2, Pärnu.
Sihtrühm: tervishoiu-, hoolekande- või avahooldusasutuses töötavad hooldustöötajad või omastehooldaja, kes vajavad ergonoomika alast täienduskoolitust. Koolitus on
suunatud madalama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga
täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele.
Grupi optimaalne suurus on 14 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes
tegevustes.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Töötab tervishoiu-, hoolekande- avahooldusasutuses või on omastehooldaja.
Maht: 40 tundi

Õpiväljund:
Kasutab hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat abivahendite kasutamisel.

Koolituse teemad:
1. Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel (auditoorne töö 2 tundi ja praktiline töö 6 tundi)
• Kõhuli asend. Selili asend. Külili asend. Toetatud asend. Halvatusega asend.
• Keeramine. Liigutamine. Tõstmine. Liigutamisvõtete valik.
2. Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk (auditoorne töö 6 tundi ja praktiline töö 2 tundi)
• Ohud ja vigastused suurte raskuste tõstmisel.
• Turvalisus. Tervislikkus. Tootlikkus. Arenduslikkus.
3. Ergonoomiliste töövõtete kasutamine töövõime säilitamiseks (auditoorne töö 2 tundi ja praktiline töö 6 tundi)
• Meeskonnatöö.
• Abivahendite kasutamine.
• Töö õige organiseerimine.
4. Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes (praktiline töö 8 tundi)
• Liikumine voodis, istuma tõusmine, liikumine voodist toolile ja tagasi, istuva asendi korrigeerimine, WC-kasutamine, kõndimisel abistamine, põrandalt ülesaitamine.
5. Hooldusabivahendid (praktiline töö 8 tundi)
• Asendite muutmisel, liikumisel, liigutamisel
• Kliendi isikuhooldusvahendid
• Vahendid inkontinentsi puhul, mähkme õige suurus. Animatsiooni loomine

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine praktikumides ja on sooritanud kõik praktilised situatsioonülesanded.

Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundi
2. on sooritanud kõik praktilised situatsioonülesanded meeskonnatööna kasutades õigeid ergonoomilisi võtteid ja abivahendeid
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Praktiline situatsioonülesanne nr 1- patsiendi/kliendi teisaldamised voodis ilma abivahendita ja abivahenditega
Praktiline situatsioonülesanne ülesanne nr 2- patsiendi/kliendi asendite vahetamine ja abivahendite kasutamine
Praktiline situatsioonülesanne ülesanne nr 3- patsiendi/kliendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima ning tagasi voodisse
Praktiline situatsioonülesanne ülesanne nr 4- patsiendi/kliendi  abistamine voodist toolile, ratastoolile, tagasi voodisse
Praktiline situatsioonülesanne ülesanne nr 5- patsiendi/kliendi abistamine kukkumise korral põrandalt toolile, ratastoolile, tagasi voodisse
Praktiline situatsioonülesanne ülesanne nr 6- patsiendi/kliendi asendite toestamine

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija: Aita Kütt. Vanemõde SA Pärnu Haigla Õendushoolduskeskuses, lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2003 aastal, kutse-kõrgharidus.
Omab pikaajalist koolituskogemust hooldustöötajate taseme- ja täiendusõppe koolitajana Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee