KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arvuti kasutamine igapäevatöös

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.10-11.12.2017
Ajakava:
E 09.10 kell 16.15-17.45 (korraga 2 ak. tundi)
N 12.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 16.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
T 17.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 19.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 23.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 26.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 30.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
T 31.10 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 02.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 06.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 09.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 13.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
T 14.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 16.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 20.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 23.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 27.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
T 28.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 30.11 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 04.12 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
N 07.12 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)
E 11.12 kell 16.15-19.00 (korraga 4 ak. tundi)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Koolitus on sobilik vähese arvuti kasutamise kogemusega täiskasvanule või madala
erialase kvalifikatsiooniga töötajale või kvalifikatsioonita töötule, kelle arvuti kasutamise oskused
vajavad arendamist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele valdamine suhtlustasandil. Sobilik ka õppijale, kes ei ole arvutit varem igapäevaselt kasutanud.
Maht: 90 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
• kasutab klaviatuuri sihipäraselt
• kasutab otstarbekalt otsingumootorit
• järgib head tava internetis suhtlemisel
• kasutab tekstitöötlusprogrammi erinevaid võimalusi
• kasutab tabeltöötlusprogrammi erinevaid võimalusi
• kasutab esitlemisprogrammi erinevaid võimalusi

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 18 tundi
* Klaviatuuri kasutamine 1,5h
* Otsingumootori kasutamine; eduka otsingu saladused 1h
* Netikett, suhtlemine arvuti vahendusel 1,5h
* Failihaldus, lihtsamad toimingud Windows operatsioonisüsteemiga 2h
* Tekstitöötlus; erinevate tekstitöötlusprogrammide tutvustus 4h
* Tabeltöötlus; erinevate tabeltöötlusprogrammide tutvustus 4h
* Esitluste koostamine; erinevate esitlusprogrammide kasutus 4h
Praktiline õpe 72 tundi
* Klaviatuuri kasutamine 2h
* Otsingumootori kasutamine, infootsing 2h
* Failihaldus; lihtsamate toimingute sooritamine Windows operatsioonisüsteemiga 4h
* Tekstitöötlusprogrammi kasutamine Microsoft Office, dokumentide koostamine, vormindamine, failitoimingud 22h
* Tabeltöötlusprogrammi kasutamine Microsoft Office, dokumentide koostamine, vormindamine, failitoimingud 22h
* Esitluse koostamine Microsoft Office Power-Point, dokumentide koostamine, vormindamine, failitoimingud, esitlemine 20h

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. valminud portfoolio tehtud töödest
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetod:
Hinnatakse portfooliot tunnis tehtud töödest:
1. tekstitöötlus-tekstidokumentide koostamine, vormindamine
2. tabeltöötlus-tabelarvutuse kasutamine erinevate ülesannete lahendamiseks
3. esitluse koostamine
Hindamiskriteeriumid:
Portfoolio peab sisaldama minimaalselt 80% tunnitöid.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija:
Siim Soopõld
, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee