KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arvuti kasutamise algoskused läbi pilveteenuste

Registreeri koolitusele!

Aeg: 31.10- 19.12.2017 (T ja N kell 16.30-19.45 korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu. Kabinet A402
Sihtrühm: erialase tasemeõppeta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega
elanikkond vanuses 50+.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 14 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vähene arvuti- ja interneti kasutamise kogemus.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
Õppekava edukalt läbinu:
- Kirjeldab pilveteenuste olemust
- Kasutab ja seadistab pilvekontot
- Loob ja redigeerib tekstidokumente pilves
- Loob ja redigeerib tabelarvutuslike dokumente pilves
- Oskab käsitleda esitlusdokumente, vorme ja veebilehti pilves
- Haldab pilvedokumente
- Kasutab dokumente võrguühistöövahendites
- Omab ettevalmistust asjaajamise pilves kasutamiseks
- Kasutab digitaalset allkirjastamise võimalust pilves

Koolituse teemad:
I teema - pilv, pilveteenused ja rakendused (16 kontaktõppe tundi sh 6 auditoorset, 10 praktilise töö tundi)
- Pilve mõiste, ajalugu, olemasolevad võimalused (2 auditoorset tundi)
- Erinevate pilveteenuste pakkujad ja nende lühiülevaade (2 auditoorset tundi)
- Isikliku pilvekonto mõiste ja selle loomine ning seadistamine (4 praktilise töö tundi)
- Pilvekontole ligipääsetavus (2 praktilise töö tundi)
- Pilverakendused (4 praktilise töö tundi)
- Pilveteenuse turvalisus (2 auditoorset tundi)
II teema – dokumentide haldamine pilves (38 kontaktõppe tundi sh 10 auditoorset, 28 praktilise töö tundi)
- Tekstidokumendi loomine (2 auditoorne tund, 1 praktilise töö tund)
- Töövõtted tekstidokumendi loomisel ja redigeerimisel (5 praktilise töö tundi)
- Tekstidokumendi redigeerimisvõimaluste erinevus võrreldes spetsiaalse kontoritarkvaraga (2 auditoorne tund)
- Tabelarvutusliku dokumendi loomine (2 auditoorne tund, 1 praktilise töö tund)
- Töövõtted tabelarvutusliku dokumendi loomisel ja redigeerimisel (5 praktilise töö tundi)
- Tabelarvutusliku dokumendi redigeerimisvõimaluste erinevus võrreldes spetsiaalse kontoritarkvaraga (2 auditoorne tund)
- Esitlusdokumendid (3 praktilise töö tundi)
- Vormid (3 praktilise töö tundi)
- Kaardirakendused (2 praktilise töö tund)
- Veebilehed (3 praktilise töö tundi)
- Muud ühendatavad rakendused (2 auditoorset tundi)
- Dokumentide haldus ja struktuur (3 praktilise töö tundi)
- Võrgukoostöövahendite kasutamine erinevate dokumendiga (4 praktilise töö tundi)
III teema – asjaajamine pilves (6 kontaktõppe tundi sh 4 auditoorset, 2 praktilise töö tundi)
- Pilveteenuste kasutamine väikeettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtjana (3 auditoorset tundi ja 1 praktilise töö tund)
- Digitaalallkirjastatud dokumendid pilves (1 auditoorne tund ja 1 praktilise töö tund)

Kursuse  hind:Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud vähemalt 80% praktilistest töödest.
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetoditeks on praktilised tööd pilveteenuses:
- konto loomine
- konto ligipääsetavus
- tekstidokumendi loomine ja muutmine
- tabelarvutusliku dokumendi loomine ja muutmine
- mõne muu dokumendi loomine ja muutmine
- töö olemasolevate dokumentidega
- dokumentide jagamine ühistööks
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija:
Janek Leppnurm, MA - haridusteaduste magister
Infotehnoloogia (902) kõrgharidus
Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (1636) kõrgharidus, magister
Õpetaja, tase 7 (tähtajatu)

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee