KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Taimede ettevalmistamine talveks


Aeg: 26.-28. oktoober 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu 80047.
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) Valmistab puit- ja rohttaimed ette talveks
2) Rajab ja viimistleb taimede talvitusalad
3) Hooldab talvituma pandud taimi.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 8 tundi
• Talvekatted, -materjalid.
• Talvekatete paigaldamine.
• Multšid.
• Materjalimahu arvestamine.
• Haljasalal kasvatatavad taimed ja nende talvitumise tingimused.
• Istikuaias kasvatatavad taimed ja nende talvitumise tingimused.
• Keskkonnaohutus.
• Talvitusalade hooldamine.
• Taimede hooldusvõtted (lõikamine, kastmine, multšimine, toestamine) talveks ettevalmistamisel.
• Väetamine ja selle mõju taimedele ning keskkonnale.
Praktiline töö 16 tundi
• Puitunud taimede ettevalmistamine talveks.
• Rohtsete taimede ettevalmistamine talveks.
• Taimede väetamine vastavalt väetusskeemile.
• Taimede toestamine, katmine talvekangaga jt külmakaitsetega
• Multšimine.
• Potistatud istikute talvitumine.
• Töövahendite ergonoomiline ja ohutu käsitsemine.
• Talvekahjustuste ennetamine ja tõrje (putukad, haigused, hiired, jänesed, külmumine, külmalõhed, liigne soojus, külmakerge, päikesepõletus).
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine  tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline töö, kus õppija valmistab puit- ja rohttaimed ette talvitumiseks.

Läbiviija:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee