KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 2017


Aeg: toimub 2 koolitust:
I koolitus: 16.-18. november 2017
II koolitus: 23.-25. november 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu, erinevad viljapuuaiad Pärnumaal
Sihtrühm:
Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult.
2) Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused.
3) Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel.
4) Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 8 tundi
• Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
• Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
• Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
• Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
• Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
• Pirnipuu lõikamine.
• Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine.
Praktiline õpe 16 tundi
• Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
• Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
• Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus (millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht).
Hindamismeetodiks on praktiline töö, kus õppija teeb viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.

Läbiviija:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK koolitusjuht / kutseõpetaja; tel: 5665 5063, e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee