KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Standardi IPC-A-610 koolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 16.04-20.04.2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Elektroonika ja automaatika valdkonnas töötavad või tööd alustavad erialase
hariduseta tehnikud, veaotsijad ja hankijad, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta ja ettevalmistust sertifitseerimiseks.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad.
Maht: 30 tundi

Õpiväljund:
• Õppija käsitseb elektroonikakooste vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele.
• Õppija viib iseseisvalt läbi visuaalset inspektsiooni vastavalt standardis IPC-A-610
kehtestatud nõuetele.

Koolituse teemad:
Loeng 22 tundi
Sissejuhatus ja dokumentatsioon 3 tundi
Jootmine 3 tundi
Komponentide vigastused, trükkplaadid ja koostud 3 tundi
Pistikühendused 3 tundi
Auktehnoloogia 3 tundi
Pindtehnoloogia 3 tundi
Riistvarapaigaldus 2 tundi
Krutt-tehnoloogia 2 tundi
Praktiline töö 8 tundi
Standardi IPC-A-610 praktiline kasutamine, tagasiside, testimine 8 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid.
3. sooritanud lävendi tasemel kaks eksamit
Hindamismeetod:
Õpingute lõpetamisel toimub kaks eksamit. Mõlemad eksamid kontrollivad standardi kasutamise oskust:
• Abimaterjalideta eksam, millega kontrollitakse koolitatava teadmisi standardi rakendamise korra peale (Vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatule peab koolitatav vastama eksamil vähemalt 70%küsimustest õigesti);
• Abimaterjalidega eksam, millega kontrollitakse koolitatava arusaamist standardi
kriteeriumitest, rakendamise oskusest, struktuurist ja ülesehitusest.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
1. Õppija teab käsitseda elektroonikakooste vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele
2. Õppija demonstreerib elektroonikakoostude inspekteerimist vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija: Mart Ronk.  Elektroonikainsener, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, TTÜ magistrikraad, praktiline töökogemus erinevates elektroonika ettevõtetes, kutseõpetaja üle 8 a. PKHK-s ja TTHK-s selle valdkonna ainetes, omab kutseõpetaja kutsetaset 7.
Täiskasvanute täiendkoolitusi regulaarselt läbi viinud alates 2010-ndast aastast. Alates juuni 2017 sertifitseeritud IPC-A-610 koolitaja.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee