KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Erinevate toitumisvajadustega klientide toitumine

Registreeri koolitusele!

Aeg: 14.05 –05.06.2018, E ja T 16.00 – 19.45, 5 ak tundi

Mai koolituspäevad:
E 14.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) B207, Menüü koostamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, Taisi Talviste
T 15.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, õppeköök, Marina Madisson
E 21.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, toidu serveerimine, õppeköök, Taisi Talviste
T 22.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, toidu serveerimine, õppeköök, Marina Madisson
E 28.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, toidu serveerimine, õppeköök, Taisi Talviste
T 29.05.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi), Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele, toidu serveerimine, õppeköök, Marina Madisson
Juuni koolituspäevad
E 04.06.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Puhastustööd, õppeköök, Taisi Talviste
T 05.06.2018 16.00-20.00 (5 akadeemilist tundi) Lõpuülesanne, õppeköök, Marina Madisson


Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
Kõigile eritoitumisest huvitunud ja toitlustusega tegelevatele ettevõtete töötajatele.
Eelistatud on:
• erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
• keskhariduseta täiskasvanud,
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Maht: 48 tundi

Õpiväljundid:
Õppija:
• kirjeldab erinevate toitumisalaste iseärasustega klientide toitumise eripära
• kohandab toitlustusettevõtte tavapärase menüü ja retseptuuri toitumisalaste iseärasustega klientidele sobivaks
• valmistab toitumisalaste iseärasustega klientidele sobilikke toite ja jooke.

Koolituse teemad:
1. Auditoorse töö teemad - Auditoorse töö maht kokku 4t
Sissejuhatus õpingutesse
Menüü koostamine erinevate toitumisvajadustega klientidele
2. Praktilise töö lühikirjeldus - Praktilise töö maht kokku 35t
Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele. Toidu serveerimine
Puhastustööd
3. Iseseisev töö, 9 tundi
Menüü koostamine erinevate toitmisvajadustega kliendile

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine. Õppija on analüüsinud enda tööd, andnud tagasiside teemale

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Praktiline töö: Õppija valmistab juhendamisel etteantud juhendite järgi roogi ja jooke,
kasutab juhendamisel roogade ja jookide valmistamisel kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja maitsestust.
Iseseisev töö: Õppija koostab menüü lähtuvalt kliendi toitumise eripäradest

Õppemeetodid:
Interaktiivne loeng, rühmatöö, praktiline töö, iseseisev töö.

Läbiviijad:
Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tallinna Kommertskool, toitlustuse eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Marina Madisson – PKHK koka eriala kutseõpetaja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika

Õppekavaga saate tutvuda siin!

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee