KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Pagari tehnoloogia algkursus

Registreeri koolitusele!

Aeg:  26.02-09.04.2018, E ja T, kell 15.30-19.15 5 ak tundi, 14.00-20.00, 8 ak tundi, 5 ak tundi, 15.30-20.00, 6 ak tundi
Tunniplaaniga saad tutvuda siin!

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
• erialase hariduseta täiskasvanud,
• keskhariduseta täiskasvanud;
• aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks:  puuduvad

Maht: 70 tundi

Õpiväljundid:
Koolitusega taotletakse, et õppija planeerib oma tööd, töötab iseseisvalt, valmistab pagaritooteid toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ja osaleb meeskonnatöös.
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagaritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpitut lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;

Koolituse teemad:
1.Auditoorne
Sissejuhatus, pagari tehnoloogia 5 tundi
Tööohutus ja seadmed 1tund
2. praktiline töö
• Lihtpagaritoodete valmistamine, 5 tundi.
 Batoonsaiad
 Kuklid
• Rukkitaignast toodete valmistamine 8 tundi
 Kuklid
 Leivad
 Koorikleivad
 Näkileivad
 Karask
 Gluteenivabad küpsetised
• Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine  10 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
• Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine 10 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
 Croissant
 Viinisaiake
• Pidulike pirukate, kringlite, struudlite,  stritslite  valmistamine 10 tundi
 Erinevate täidiste valmistamine
 Toodete vormimine
  Pumati ja puistetega kaunistamine
• Mure- ja liivataignast toodete valmistamine 5 tundi
 Lahtised pirukad
• Lehttaignast toodete valmistamine  5 tundi
 Täidistega pirukad ja saiakesed
• Rasvaküpsetised 5 tundi
• Lõputöö, tagasiside kursusele. 6 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Kursus lõpeb praktilise tööga. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Hindamismeetod:

•Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagaritoote

Hindamiskriteerium: õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagaritoote. Valib pagariitöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.

Läbiviijad:
Terje Jürgens – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Terje Steinberg – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Helina Kruusmaa - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; alustatud õpinguid Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal ; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee