KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Vaarika- ja maasikakasvatus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Koolitus toimub mitmes osas 05.04, 12.04, 19.04, 19.07.2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja vaarika- ja maasikakasvatuse ettevõtjatest praktikute juures.
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 30 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Õpiväljundid:
Õppija:
1. tunneb  ja liigitab vaarika- ja maasikaistikuid;
2. rakendab sobivaid vaarikate ja maasikate kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3. valib paljundusmaterjali  ja istutab vastavalt istikute omadustele;
4. hooldab vaarika- ja maasikataimi vastavalt hooldusnõuetele.

Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 14  akadeemilist tundi
Vaarika- ja maasikaistanduse pinnas ja selle parendamine
Vaarikate ja maasikate liigid ja sordid.
Vaarikate ja maasikate külma- ja talvekindlus
Istutatavate taimede kasvukoha ette valmistamine
Vaarikate ja maasikate väetamine, multšimine, kastmine
Vaarikate toestamine,
Maasikate kaitsmine kahjustajate eest
Praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi
Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine istutuseelselt.
Paljundusmaterjali hankimine. Vaarika ja maasikaistikute paljundamise võimalused.
Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
Talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine
Vaarika ja maasikataimede kaitsmine kahjustajate eest
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaarika- ja maasikasvatuse ettevõtjast praktikute juures.
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija  kavandab etteantud ülesande alusel vaarikate ja maasikate kasvuala koos taimede nimede, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.

Koolitaja:
Liina Arus – EMÜ Polli Aiandusuuringute keskuse aianduse konsulent
Vaarika- ja maasikakasvatuse ettevõtjast praktikud
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee