KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 19.06.2017 (1 päev)
Järgmine koolitus planeeritud: november 2017
Toimumise koht: 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: Koolitus on vajalik mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele, kes soovivad sooritada autotehniku I osakutse eksamit (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4)

Maht: 9 tundi (5 tundi auditoorset tööd+ 4 tundi praktilist tööd)
Eesmärk: Anda mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele osakutse eksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisale „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded”. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad kõik mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama autotehniku I osakutse tunnistust. Osakutse kompetentsusnõuded on kehtestatud EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisas „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded”. Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse eeltingimuseks on läbitud pädevuskoolitus.

Õpiväljund:  
Koolituse läbinu on pädev läbima Autokutseõppe Liidu poolt korraldatava eksami.

Koolituse teemad: 
Auditoorse töö teemad 5 tundi 
Autode kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte 2 tundi
Kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing 1 tund
Fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusainetega seotud õigusaktid 1 tund
Teoreetilise osa proovi test 1 tund
Praktilise töö lühikirjeldus 4 tundi
Autode kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõtted 2 tundi
Kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing 1 tund
Ohutustehnika ja külmutusainete keskkonnaohutus 1 tund

Grupi suurus: miinimum 10 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind:
 teooria hind 75 eur/ inimene. Lisandub eksami tasu (arve väljastab Autokutseõppe Liit).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse kompetentsuse hindamisvorm on kirjalik proovi test sooritamine.
Test koosneb kahest osast: 
1) Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained (15 küsimust)
2) Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamine ja kutseala puudutavad õigusaktid (15 küsimust)
Test loetakse sooritatuks, kui mõlemad testiosad on õigesti vastatud vähemalt 80% ulatuses.

Kõik koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes sooritada vastavalt kutsestandardile Autokutseõppe Liidu poolt korraldatava mootorsõidukijuhi tehnik tase 4 osakutse-  mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4 eksami (eksam kohe pärast koolituse lõppu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides). Eksamist huvitatutel tuleb end registreerida ja ära täita avaldus Autokutseõppe Liidu kodulehel ning tasuda eksami tasu 89,00€ (info registreerumise kohta saadetakse PKHK koolitusjuhi poolt ning eksami arve Autokutseõppe Liidu poolt).

Läbiviija:  
Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog. Omab mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse tunnistust.
Lõpetanud Tallinna tehnikakõrgkooli autotehnika eriala. Sõiduautodiagnostik kutsetunnistus.
Töötanud AS Infoautos

Koolitusjuht: Gerli Ollino This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 445 1968; 501 4291

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee