KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arvutiõpetuse baaskoolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Aprillikuu teine pool (2-3 korda nädalas kell 09.00-16.00)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Huvilised, kes soovivad süvendatult täiendada oma arvutialaseid teadmisi
Maht: 60 tundi

Eesmärk: Täiendada arvutialaseid teadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word, tabeltöötlusprogrammis Microsoft Excel ja esitlusprogrammis Microsoft PowerPoint.

Koolituse teemad: 
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 8 tundi
• Arvuti kasutamine
• Arvuti riist- ja tarkvara
• Ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine)
Moodul 2 – MS Word 15 tundi
• Tekstitöötlusprogrammi MS Word võimalused, töökeskkond
• Uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
• Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
• Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
• Tabelite loomine ja kujundamine
• Objektide lisamine dokumenti
• Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine
Moodul 3 – MS Excel 20 tundi
• Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine
• Tabeli loomine (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, tabeli kujundamine, lehe kujundamine, väljatrüki võimalused)
• Vihiku salvestamise võimalused
• Liikumine tabelis, otsimine
• Andmete sorteerimine, filtreerimine
Moodul 4 - Internet  5 tundi
• Interneti olemus, Internet Exploreri tutvustus
• Erinevate veebilehtede sirvimine
• Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
• Erinevad portaalid (uudisteportaalid, tööportaalid, infoportaalid)
• Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused (PIN1, PIN2, PUK koodid))
• Digiallkiri
• Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine (Eesti Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti jne andmekogud)
Moodul 5 - E-posti kasutamine töökohale kandideerimisel 4 tundi
• Veebipõhise postkasti loomine
• e-kirja koostamine ja saatmine
• e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
• e-kirjale dokumentide lisamine
• e-kirjade haldamine, kaustade loomine
Moodul 6 – MS PowerPoint 8 tundi
• Programmi tutvustus
• Töö slaididega
• Teksti sisestamine ning vormindamine
• Erinevad vaated
• Erinevad efektid
• Erinevad põhjad

Koolitaja: Tiina Pruudel, arvutiõpetaja
Maksumus: 600 eur/ inimene.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee