KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Inimesed, kes soovivad tööd leida lasteaiaõpetaja abina.
Eesmärk: Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.
Maht: 150 tundi
Aeg: 24.09.2018-23.01.2019. E ja K. Pedagoogilised tunnid kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) ning muud tunnid kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi).
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12 Pärnu

Kursuse teemad:
Pedagoogika alused (40h):
Üldpedagoogika alused. Mõisted.
Kasvatuse mõju inimese arengule. Tänapäevased nõuded kasvatusele ja haridusele.
Kasvatusteooriad.
Lapse arengu toetamine.  Arengu toetamine ja suunamine erinevates arenguastmetes.
Sotsialiseerumise toetamine. Koolivalmiduse kujunemise soodustamine.
Erivajadused. Erinevad pedagoogilised suunad (Waldorf, Käis, Montessori jne)
Pedagoogika (40h):
Lapse eakohane füüsiline, vaimne ja emotsionaalne areng.
Kõne, motoorika areng.
Lapse arengu perioodide arvestamine arendavas tegevuses.
Riskid ja ohud erinevas vanuses lapse kasvukeskkonnas. Lapsesõbralik ja arendav keskkond.
Käelised tegevused. Muusika.
Ühiskonnas aktsepteeritud käitumisharjumuste kujundamine. Lapse käitumine erinevates situatsioonides. Söömiskultuuri põhialused, nende õpetamine lastele.
Eetikaküsimused erinevas eas laste kasvatuses.
Suhtlemispsühholoogia alused (40h):
Meeskonnatöö
Suhtlemispsühholoogia
Koostöö lapsevanematega
Stress ja sellega toimetulek
Toidukäitlemine: (7 h)
Toiduohutus.
Toidu kvaliteedi tagamine.
Toiduainete ja valmistoodete säilitustingimused ja realiseerimisajad.
Enesekontroll. Isiklik hügieen.
Toidumürgitused, helmintoosid ja toiduinfektsioonid nende põhjused ja vältimine.
Mikroorganismid ja nende paljunemist mõjutavad tegurid.
Puhastusteenindus: (7 h)
Koristamise eesmärgid;
Koristusained;
Koristusmeetodid;
Koristustarvikud ja –masinad;
Erinevad pinnakatted ja nende hooldus. Mis juhtub, kui ei tunne
pinnakatteid?
Erinevate objektide hooldus (seinad, laed, aknad, uksed, trepid);
Töö planeerimine.
Praktiline osa (2 tundi)
Esmaabi (16 h)
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
Elustamise ABC
Esmaabivõtted ja –vahendid

Õpiväljund:
- omandab lasteaiaõpetaja abi tööks vajalikud teadmised, oskused lapse hooldamiseks ja nende  arengu toetamiseks
- oskab lasteaiaõpetaja abina toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut
-oskab anda esmaabi
-tunneb puhastusvahendeid, koristusmeetodeid

Koolitajad:
Ülle Pikma, PKHK õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaaltöö
Annely Raev, PKHK majutusteeninduse kutseõpetaja, Eesti Kunstiakadeemia 1997; tekstiili eriala; Juurde kuulub õpetaja kutsetunnistus 2001; põhikooli ja gümnaasiumi kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja kutse
Irina Golub PKHK esmaabi õpetaja, Tartu Ülikooli õenduse eriala
Hilja Pillisner, toiduhügieeni lektor, Tallinna Polütehniline Instituut, ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala

Maksumus: 750 eurot (võimalus tasuda kolmes osas). Kursusel saab juurde toiduhügieeni ja esmaabi tunnistuse.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus:
miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: Telefon 445 1968; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee