KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sissejuhatus ettevõtlusesse

Registreeri koolitusele!

Aeg: 07.05-11.05.2018 (E-R kell 09.00-15.00)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest.
Maht: 30 tundi

Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Õpiväljundid:  
Kursuse läbinu:
1) tunneb ettevõtlusvorme ja teab nende valiku põhimõtteid;
2) oskab hinnata ettevõtte loomise võimalikkust ja potentsiaali;
3) analüüsib äriideed;
4) tunneb maksunduse ja raamatupidamise aluseid;
5) prognoosib äriplaani rakendamisega kaasnevaid tulusid-kulusid.

Arutelu käigus analüüsitakse, millised võiksid olla koolitusel osalenute järgnevad sammud ettevõtjaks saamisel.
 
Koolituse teemad:
I SISSEJUHATUS ETTEVÕTLUSE ALUSTESSE 6 tundi
Ettevõtluse olemus.
Ettevõtluse arengutendentsid Eestis.
Väikeettevõtluse roll Eesti majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud.
Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs.
Ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajaliku avaliku info leidmine.
II RAAMATUPIDAMISE NING MAKSUNDUSE ALUSED 10 tundi
Raamatupidamise seadus, äriseadustik
Ettevõtja liigid (osaühing, aktsiaselts, FIE).
Raamatupidamise korraldamine.
Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.
III ÄRIIDEE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE 12 tundi
Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine.
Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava.
Ettevõtluskeskkond, SWOT analüüs.
Ettevõtte loomise/asutamise etapid (sh registreerimine, tegevusload, litsentsid).
IV NÕUSTAMINE 2 tundi
Analüüs ja grupiarutelu

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Läbiviijad:
 
Inga Kalvist- karjäärinõustaja
Silja Laid- Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, raamatupidamine
Maksumus: 200€/ inimene (sisaldab loengut, praktikume ning õppematerjale).
Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee