KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Keevitaja (osakutse poolautomaat keevitaja MIG/MAG)

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel mai 2018 (tööpäeviti kell 09.00-18.00)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu D-korpus
Sihtrühm: Koolitusele on oodatud mehaanika ja metallitöövaldkonnas töötavad/ tööd ostivad töötajad, kes soovivad omandada oskusi poolautomaatsete keevitustööde teostamiseks (nt lukksepp, koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, keskkonnatehnika lukksepp ja teised).
Maht: 120 tundi

Eesmärk:
Poolautomaat (MIG/MAG) keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning hoolde ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitusliidete ettevalmistamine ja teostamine ning järeltöötlus koos tulemuste kontrolliga. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide tundmist.
Õpiväljund:
• Loeb tööjoonist ja WPS-i
• Tunneb keevituse kohta käivaid standardeid
• Valmistab ette töökoha. Seadistab keevitusseadme. Valmistab ette detailid ja koostab koostu vastavalt joonisele.
• Keevitab tavateraseid MIG/MAG keevitusega põkkliiteid asendis PA ja vastakliiteid asendites PB ja PF vastavalt ISO5817 nõuetele tasemele „C“.
• Oskab parandada keevitusvigu. Teostab järeltöötluse ja kontrollib visuaalselt teostatud keevitust.
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard keevitaja EKR tase 3 (osakutse poolautomaat keevitaja).

Koolituse teemad:
Keevitaja eriala alusteadmised 40 tundi
• Materjaliõpetus. Teraste liigitus ja tähistamine kasutusala järgi. Teraste keevitatavus. 8 tundi 
• Poolautomaatkeevituse töötamise põhimõte ja üksiksõlmede ehitus. Keevitamisel kasutatavad gaasid ja keevitustraadid ning nende tähistamine. 10 tundi 
• Ohutus ja töökeskkonna nõuded 2 tundi 
• Tööjooniste lugemine, keevitusõmbluste tähistamine joonisel ISO2553 järgi. Keevitusõmblustele esitatavad nõuded ISO5817 järgi. Keevituskonstruktsioonide üldtolerantsid ISO 13920 järgi. 20 tundi 
Koolipraktika 80 tundi 
• Detailide ettevalmistamine, järeltöötlus ja kontroll koos avastatud vigade kõrvaldamisega 8 tundi
• Poolautomaatkeevituse häälestamine tööks vajalikule keevitusrežiimile (keevitusparameetrite seadistamine). Keevitamine erinevates keevitusasendites erinevate keevitusrežiimidega 72 tundi

Õppekava loetakse omandatuks, kui õppija on omandanud õppekavas ettenähtud kompetentsid läveni tasemel ning keevitab poolautomaatkeevitusega põkkliite asendis PA ja nurkliite asendis PF, tasemele „C“ ISO5817 nõuetele vastavalt.

Grupi suurus:
miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 1440€/ inimene (sisaldab kõiki koolitusmaterjale).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Urmas Rebas, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö valdkonna kutseõpetaja. Kutsekeskkool nr. 6, remondilukksepp (1978). Elektri- ja gaaskeevitaja III järk. Inspecta OÜ, 6 tunnine täiendkoolitus „Keevitamine ja mittepurustav katsetamine“. OÜ Uus Idee „Keevitaja täiendkursus (MAG)“ 152 tundi
Ilmar Eek, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö valdkonna kutseõpetaja. Tallinna Ehitus- ja mehaanikatehnikum, tehnik-tehnoloog.
Lembit Miil, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö valdkonna kutseõpetaja. Tallinna Polütehniline Instituut mehaanikainsener. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee