KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Eesti keele suhtluskursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel aprill 2018 (2 korda nädalas, korraga 4 ak. tundi). Kursus registreerumiseks avatud.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.12 Pärnu
Sihtrühm: Teenindussektoris töötavad inimesed, kelle teadmised eesti keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma eesti keele oskusi tööalases kontekstis täiustada. Kursus on kombineeritud nii tööalasest kui ka igapäevasest eesti keelest.
Maht: 50 tundi

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsundiete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab neil suhelda lihtsamates tööalastes situatsioonides.
Kursuse jooksul arendatakse järgmisi oskusi: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Õpiväljund:
• koolitatav vestleb lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
• suudab mõista teksti, mis on seotud tema töö või huvidega
• koolitatav mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel teenindusalast eestikeelset terminoloogiat
• oskab koostada seotud teksti tuttaval või huvipakkuval teemal ja kirjutada isiklikke kirju, milles kirjeldab oma kogemusi ning muljeid
• suhtleb grammatiliselt õigesti tavasituatsioonides
Õppetundide maht ei võimalda grammatika õppimist sügavuti. Vajalik on üldiste teadmiste kordamine ja grammatikaülesannete seostamine vastavate teemadega.

Koolituse teemad:
• Organisatsiooni kirjeldamine,  sõnumite edastamine
• Vestluse arendamine (saab/ei saa antud liiniga soovitud kohta sõita; bussipileti maksumus)
• Tööülesannete kirjeldamine (bussijuhi amet)
• Tervisliku seisundi kirjeldamine (avarii tekkimine, vigastustest aru saamine, abi andmine ning kutsumine kannatanule)
• Klienditeenindus; kliendi rahulolu; kliendikaebuste käsitlemine
• Klienditeeninduses enamlevinud sõnavara
• Etiketi- ning viisakusnõuded
• Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Telefonivestlus
• Töökultuur ja tööpäev

Maksumus:
450€/ inimene (sisaldab koolitust ning õppematerjale)
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Gerli Ollino, 445 1968; 501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee