KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Bürootöö - dokumenditöö esmaõpe

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.04-09.05.2018, 16.30-18.45, E ja K, 3 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, kabinet A404
Sihtrühm: Kontoritöö valdkonnas töötavad inimesed või erialase hariduseta täiskasvanud

Maht: 30 tundi

Õpiväljundid:
• Loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele
Kursuse läbimisega taotletakse, et õppija omandab dokumenditöö oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge organisatsioonis

Koolituse teemad:
Auditoorne osa – 10 tundi
Valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid – 4 tundi
• Dokumenditöö tähtsus ja vajalikkus
• Õigusaktid ja juhendmaterjalid
Dokumendiplank – 2 tundi
• Vorminõuded dokumendiplangile
Dokumendi elementide vorminõuded – 4 tundi
• Dokumendi elementide vorminõuded EVS järgi
Praktiline osa – 20 tundi
Dokumentide loomise ja vormistamise põhimõtted organisatsioonis – 2 tundi
Ametikirja loomine – 8 tundi
• Järelepärimise kiri
• Vastuskiri
• Kaaskiri
• E-kirja loomine
Akti loomine – 4 tundi
Protokolli loomine – 4 tundi
Teoreetiline test, praktiline töö ja tagasiside – 2 tundi

Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides.  Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:
• On saavutanud õpiväljundid
• On sooritanud teoreetilise testi ja praktilise töö

Hindamismeetodid:
Kursuse lõpuülesanne koosneb teoreetilisest testist ja praktilisest tööst

Hindamiskriteeriumid:
• Valikvastustega test  - kursus on läbitud, kui kursuslane vastab 51% küsimustest õigesti
• Praktiline töö – dokumendi loomine – vormistab keeleliselt ja tehniliselt korrektselt konkreetse dokumendi, lähtudes asjaajamise heast tavast.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud.

Läbiviija:
Külli Song – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , PKHK  sekretäritöö kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja – tase VI, 2014.
Tallinna Ülikool 2002 - kutsepedagoogika, Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) 1989 - majandusteaduskond, Tallinna Kergetööstustehnikum 1981 – asjaajamise ja organiseerimine

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 195 EUR (sisaldab kõiki materjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Info: Heleri Heinla, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Telefon 44 51 968, 53 446 945

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee