KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Aeg: 16.02-30.03.2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu D-korpus
Maht: 30 tundi
Sihtgrupp: Koolituskursusele võetakse õppima C1-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 17 aastat vana ja kes taotleb -või omab B-kategooria juhtimisõigust.

Eesmärk: on luua eeldused
1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;
2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.
Lähtume oma õppetöös „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“
Lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

Õppekava sisu:
Teooria 20 tundi
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 5 tundi
Sõiduki tundmine 5 tundi
Liiklusohutus 4 tundi
Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 tund
Liikluspsühholoogia 2 tundi
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 3 tundi
Sõiduõpe 10 tundi
Sõiduki käsitsemine 1 tund
Sõiduki juhtimine õppeplatsil 3 tundi
Vahekontroll juhtimisoskuses 1 tund
Sõiduki juhtimine liikluses 3 tundi
Sõiduki juhtimine erioludes 2 tundi

Õpiväljundid: õppija omandab teadmised ja oskused C1-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni taotlemiseks ning
1. teab ja järgib liiklusõigusakte ning liiklusohutusnõudeid
2. kontrollib masina tehnilist seisukorda
3. käsitleb masinamarkide põhi- ja lisaseadmeid
4. töötab järgides ohutustehnika, tuleohutus ja töökaitse nõudeid
5. juhib masinat liiklusseaduse kohaselt

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Teooriaõpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on sooritanud kooli liiklusteooria eksami. Praktiline õppus loetakse lõpetatuks, kui õppur on läbinud masinaga vähemalt 10 tundi praktilist õppust ja sooritanud edukalt vajalikud sõiduharjutused ja ülesanded ning kooli sõidueksami. Koolituse läbinud ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukalt sooritanud isikule väljastatakse „C1- kategooria mootorsõidukijuhi koolituse tunnistus“, mille alusel on tal võimalik minna riiklikule C1-kategooria mootorsõidukijuhi liikluseksamile Maanteeametisse.

Kursuse hind: 360€/inimene
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Läbiviija: Mati Koitmäe, PKHK autoeriala kutseõpetaja.
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee