KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

Registreeri koolitusele!

Aeg: 29.03.2018 algusega kell 09.00
Järgmine koolitus planeeritud: 1.06.2018

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Töökeskkonna spetsialistid, -volinikud ja –nõukogu liikmed, samuti tööandjad ja ettevõtete juhid, keda on ettevõttes volitatud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.
Täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Maht:
8 tundi

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib: "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".

Koolituse teemad:  

Alaealiste tööle rakendamise piirangud
Abinõude plaan töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku tööülesannete täitmiseks
Riskianalüüs. Riskianalüüsi mõiste. Oht. Risk
Riskihindamise meetodid
Riskide ohjamine
Isikukaitsevahendite valimine, kasutamine
Töökohtade kaardistamine (praktiline)

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
• teab kuidas läbi viia riskianalüüsi raskuste käsitsi teisaldamise kohta
• on kursis töötervishoiu ja tööohutuse viimase 5 aasta muudatustega
• teab kaardistamise põhimõtete seoseid töökeskkonna riskianalüüsiga

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus:
 50 EUR/in lõplik (sisaldab koolitusmaterjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitaja:
Karli Edo, PKHK kutseõpetaja
Töökeskkonnavolinike täienduskoolitus: töötervishoid ja töökeskkond (veebipõhine). 80 tundi. Tartu Ülikool, tunnistus nr 21688. 21.12.2005.
Tööohutuse ja riskianalüüsi täienduskursus. 14 tundi. Inseneribüroo PIL-Consult, tunnistus nr TTH-2134. 26.03.2002.
Ettevõtja kohustused töökeskkonna kujundamisel. Ten-team OÜ. 13.12.2000.
Töötervishoiu, tööohutuse ja tööõiguse algkursus. 24 tundi. Inseneribüroo PIL-Consult, tunnistus nr 1765. 25.11.1999.
Töökeskkonnaspetsialistide koolitus 30.03- 16.06.2010 120 tundi. Tööinspektsioon tunnistus nr. 261 

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee