KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sotsiaalnõustamise baaskoolitus

Registreeri kursusele!

Sihtrühm: sotsiaaltööst/ nõustamisest huvitatud inimesed.
Koolituse aeg: 14.05-11.06.2018 kell17.15-20.30 (esmaspäeviti)

Maht: 20 akadeemilist tundi

Eesmärk:
Ülevaade  sotsiaalnõustamise põhimõtetest ja teraapia teooriatest.
Valmisolek tööks tugiisiku/ sotsiaalnõustajana.
Oskus kasutada nõustamisel erinevaid tehnikaid.

Õpiväljund:
Teab sotsiaalnõustamise põhitõdesid.
Oskab kasutada suhtlemise juhtprintsiipe.
Omab baasilisi nõustamise oskusi ja kogemusi juhtumitega tegelemiseks.

Kursuse teemad:
Nõustamise tehnikad. Nõustamise põhivaldkonnad.
Erinevad teraapia suunad.
Sotsiaaltöötaja ja nõustaja töö erinevused.
Hoiakud ja uskumused.
Eneseabivõtted. Nõustajate väljaõppe seisukohalt lähtuvad kriitilised küsimused.
Kommunikatsiooni blokeerivad suhtlemisviisid.
Kongruentsus, konfrontatsioon. Eesmärkide määratlemine nõustamisvestluses.
Genogrammi kaardistamine.
Isikliku nõustamisstiili kujundamine. Juhtumite analüüsimine.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 160 eurot/in.
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitaja:
Karin Luts, baccalaureus
artiumi kraad kasvatusteaduste erialal.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri kursusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee