KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde teostajatele

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel juuni 2018, algusega kell 10.00
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12 Pärnu
Sihtrühm: Inimesed, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega
Maht: 6 tundi

Tuletöid teostaval töötajal peab olema ohutusteadlikkust tõendav dokument - tuleohutustunnistus. Dokumendi kehtivusaeg on kuni 5 aastat ning annab õiguse tuletööde teostamiseks Eesti territooriumil
(määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel)

Eesmärk: Anda tuletöö tegijale praktilised teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks

Koolituse päevakava:
- Põlemisprotsess, põlemise tingimused, põlevmaterjalide liigitus
- Tulekahju tekkimine, areng ja kustutamine
- Tuletööde tuleohutuse üld- ja lisanõuded
- Tegutsemine tulekahju korral
- Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine: teooria ja praktika
- Teadmiste kontroll

Maksumus: 84 eurot/ inimene (lõplik)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968, 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee