KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Soome keel algajatele

Registreeri kursusele!

Kellele: huvilised, kes soovivad õppida soome keelt alg- ehk A1 tasemel

Aeg: planeerimisel september T, N korraga 3 akad tundi, kell 17.00-19.15
Maht: 50 tundi
Kursuse kestvus: 2 kuud
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 Pärnu
Eesmärk: arendada suulise kõne oskust soome keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.
Kursuse teemad:
Tervitamine ja viisakussõnu. Dialoogide harjutamine. Küsisõnad. Kas-küsimus. Hääldus- ja sõnavaraerinevused võrreldes eesti keelega;
Enesetutvustus. Oleviku väljendamine;
Kas-küsimuse harjutamine. Rühmaliikmetega tutvumine;
Minu pere. Omastav asesõna;
Arvsõna. Põhiarvud. Küsimused vanuse/koguste kohta;
Arvsõna. Järgarvud. Aastaarvud. Kellaajad. Küsimus: millal?
Millal? Nädalapäevad. Kuud. Aastaajad;
Kohakäänded. Minu päev;
Minu nädal. Mida teed esmaspäeval?
Restoranis. Toit. Millest pead lugu? Mis sulle meeldib?
Kus sa elad? Milline on sinu tuba/kodu?
Mida pead tegema? Väljendi “mina pean” variandid soome keeles;
Hulgad. Poes. Kui palju?
Kohvikus. Mida? Kui palju? Missugust?
Vaba aeg. Mida teed vabal ajal?
Minu kodulinn. Milline on meie loodus/ Pärnu vaatamisväärsused?
Tee juhatamine linnas. Kuidas minna turule?
Mida tegid eile? Eelmisel nädalal?
Ilm. Kust tuul puhub? Millist ilma ennustatakse homseks?
Tulemus: Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, nimedest ja väga lihtsatest lausetest; Oskab lihtsal viisil suhelda ja kasutada lihtsaid fraase ning lauseid;
Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita formulare.

Maksumus: 250 EUR
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitaja:
Ly Kukk, soome keele õpetaja
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: 442 7870; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee