KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raamatupidamise algõpe erinevate raamatupidamisprogrammide ülevaatega

Registreeri koolitusele!

Kellele: õppijatele, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi raamatupidamisest, väikefirmade juhid/omanikud, tulevased juhid, MTÜ-de juhid või raamatupidamise tegijad, kes soovivad täiendada teadmisi raamatupidamisalustest.
Aeg: planeerimisel september 2018. Koolitus toimub nädalas kaks või kolm korda, oleneb õpetajate tunniplaanist. Koolituse päevad E,K,N, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi.
Maht: 100 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu

Eesmärk: Õpetada raamatupidamise arvestust raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi. Teooriale vaheldub praktiliste ülesannete koostamine ja lahendamine.
Tulemus: Algteadmised raamatupidamise arvestusest, raamatupidamisseadusest ja heast tavast, bilansist. Teab ja oskab kasutada igapäevaselt raamatupidamisprogrammi. Kursus lõpeb eksamiga.

Kursuse teemad:
Raamatupidamise algõpe, teooria/praktika 88 tundi:
Majandusarvestuse olemus ja liigid;
Raamatupidamisbilanss;
Kontod, kontoplaan ja kahekordne kirjendamine;
Majandustehingute dokumenteerimine ja registritesse kandmine – päevaraamat, pearaamat, käibeandmik;
Finantsarvestus ja raamatupidamisalane seadusandlus;
Tööseadusandlus;
Käibevara arvestus;
Põhivara arvestus;
Kohustuste arvestus;
Omakapitali arvestus,
Tulude ja kulude arvestus;
Palgaarvestus ja maksud;
Deklaratsioonide täitmine;
Majandusaasta aruanne ja raamatupidamise aastaaruanne;
Praktiliste näidete lahendamine;
Eksamitöö.
Raamatupidamisprogrammi teemad 12 tundi:
Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus, üldised seaded
Müügireskontro, seadistused, müügiarved, laekumised, aruandlus
Ostureskontro, seadistused, ostuarved, tasumised, aruandlus
Kassa/ aruandvad isikud, seadistused, kuluaruanded, kassaaruanded
Põhivara, seadistused, sissetulekud, kulumi arvestused, aruandlus
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Koolitajad:
Ille Kukk PKHK raamatupidamise kutseõpetaja; Rein Volberg Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusainete õpetaja, Liina Piiroja, Mekelin OÜ raamatupidaja
Maksumus: 650 EUR, võimaldame tasuda kolmes osas.
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info:
445 1968; 53 446 945;   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee