KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Toiduhügieeni alane koolitus

Registreeri kursusele!

Toimumise kuupäev: 19.03-20.03.2018. 19.03 kell 17.00-20.15, 4 ak tundi, 20.03 kell 17.00-19.30, 3 ak tundi
Järgmine koolitused planeeritud: juuni 2018 (koolitused registreerumiseks avatud, kuupäeva täpsustame siis kui registreerub minimaalselt 10 soovijat).

Kellele: Müüjad, kokad, abi- ja laotöölised, transporditöölised jne
Maht tundides:
7 tundi
Kursuse kestvus: 1 päev
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu
Eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks
Tulemus: Kursus lõpeb teadmiste testkontrolliga.
Osalejad on omandanud teadmised toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks.
Koolituse teemad: Toiduseadus ja EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

 1. Toiduhügieeni põhimõtted
 2. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 3. Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid
 4. Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 5. Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning tempera- tuuri kontroll
 6. Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 7. Puhastamine ja desinfitseerimine
 8. Kahjuritõrje
 9. Isiklik hügieen
 10. Enesekontrolli põhimõtted
 11. Toitu käsitlevad õigusaktid
 12. Toitu käsitleva töötaja kohustused ja vastutus toidu- hügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesandele.

Grupi suurus: miinimum 10 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 28 EUR 
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitusjuht:
Gerli Ollino, koolitusjuht
Info: Tel: 44 51 968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri kursusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee