KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hispaania keel algajatele (tase A1.1)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 08.02-14.06.2018 kell 17.00-18.30 (korraga 2 ak. tundi). Koolituspäev neljapäev.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Keelehuvilised, kes soovivad õppida kõnelema maailma üht enimräägitavat keelt.

Eesmärk: 
Hispaania keele kursuse läbinu:
- saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema ümbrust ning lihtsamatest lausetest;
- oskab suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt lihtsatel teemadel;
- oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata (nt tänaval, kohvikus, poes);
- oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
- oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita ankeeti (isikuandmed).

Maht:
40 tundi
Õpiväljundid: koolituse läbinu oskab:
* ennast hispaania keeles tutvustada, küsida vestluskaaslase nime;
* enda päritolu, vanust, elukutset, huvisid, elukohta, perekonda, tegevusi lühidalt kirjeldada;
* teha tellimuse restoranis/ baaris, küsida/ juhatada teed tänaval, sooritada oste poes/ turul;
* vastata/ teha telefonikõne;
* kasutada hispaaniakeelseid numbreid, küsida/ öelda kuupäeva, kellaaega, enda jt vanust, aadressi.

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus (4 tundi)
• tähestik ja hääldusreeglid
• tervitamine ja enda tutvustamine
2. Tervitamine (9 tundi)
• teise inimese tutvustamine
• rahvuste ja maade nimetused
• telefoninumber ja aadress
• numbrid 1-20
• sinatamise ja teietamise kombestik Hispaanias
3. Perekond (9 tundi)
• perekonna esitlemine/ tutvustamine
• enda isikuandmete tutvustamine
• kellaaja küsimine, numbrid 21-5000
• Hispaania peretraditsioonid
4. Töö (9 tundi)
• igapäevarutiin, päevakavast rääkimine
• nädalapäevad
• töö: koht, amet, ajagraafik
• hispaanlaste harjumuslik ajagraafik
5. Kodu (9 tundi)
• kodu/ maja/ korteri kirjeldamine
• mööbli- ja majapidamisesemed
• hotellibroneeringu tegemine
• elamutüübid Hispaanias

Maksumus: 265€/ in (lõplik).
Grupi suurus: miinimum 7 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektor: Kristel Teearu, Tallinna Pedagoogikaülikool (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja).

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee